Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare

Ottar14dagar – nu på nätet

Det har varit mycket om påvens död. Medierna har överträffat varandra i att rapportera respektfullt. Emellanåt har det blivit en snudd på parodisk ödmjukhet inför detta, stora, religiösa, som många känner sig osäkra inför. Då är det lättare att berätta om ritualerna. Men visst är det en svår balansgång och självklart måste man rapportera när en påve går ur tiden, som betytt enormt mycket för människor jorden över. Samtidigt vet alla som följer Ottar och RFSU:s arbete hur katolska kyrkan verkat i de sexualpolitiska frågorna. Den nya påven Benedictus XVI kommer inte att skapa någon nyordning – trots att det finns mängder av liberala katoliker världen över som inte önskar något annat.

En ny studie av ”Catholics for a Free Choice” visar att katolikerna i Sydamerika är för kondomer mot hiv. För dem är valet av Josef Ratzinger ett bakslag. Att hävda att påven, eller katolska kyrkan (eller andra konservativa kyrkor), inte har direkt inflytande över människors liv är naivt. Konservativa krafter underblåser tabun i samhället, och kringskär människors möjlighet att välja hur många barn de vill ha – eller att skydda sig mot hiv. Katolska kyrkan gör en enorm insats för fattiga värden över – det kan inte underskattas. Många katoliker viger sina liv för att hjälpa andra. Kyrkan antas stå för 25 procent av vården för hiv-positiva. Är det i så fall moraliskt försvarbart att många av dem som vårdas inte får adekvat information om hur man skyddar sig – och andra – mot hiv?

Nu kan du som Ottarläsare vara med i debatten. På vår hemsida, finns hela årets Ottar och du kan tycka till efter varje artikel. Och i mitten av maj lanserade vi Ottar14dagar, för att bättre och snabbare kunna följa den sexualpolitiska debatten där dina åsikter får plats.

Ylva Bergman, redaktör på tidningen Ottar

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2005)

Fler artiklar