Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Papperslösa med hiv nekas rättigheter i Sverige- kvinnor far särskilt illa

Om du är svensk eller har uppehållstillstånd i Sverige kan du i de flesta fall leva väl med en hiv-diagnos. Men för den som saknar papper är situationen radikalt annorlunda.

Bristen på rättigheter till lika vård för alla i Sverige blir tydlig när det gäller papperslösa som är hiv-positiva. Men det är inte vårdapparaten som står i vägen, utan Sveriges oförmåga att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Trots att rätten till hälsa hälsa precis som rätten att slippa tortyr är en grundläggande mänsklig rättighet när det gäller asylsökande utvisar Sverige kontinuerligt svårt sjuka människor, såväl barn som vuxna. Anledningen är att Migrationsverket ska ta ekonomisk hänsyn, det vill säga: beräknas vården bli dyr för Sverige ska människor skickas tillbaka.

Av rädsla för att skickas hem till länder utan allmän tillgång till till exempel bromsmediciner eller till en utstött, stigmatiserad tillvaro i samhällets utkant lever många hiv-positiva gömda runtom i Sverige. Vissa har sökt asyl och fått avslag, vissa har svarta jobb, andra är helt utan tillgångar – gemensamt för alla är den djupa skräcken att bli upptäckt. Dels som papperslös, dels som hiv-positiv bland de landsmän som de allra flesta lever tillsammans med.

Kvinnor mest utsatta
Åsa Cronberg är jurist och ansvarig för frågor som rör migration och hiv på paraplyorganisationen Hiv-Sverige och en av medlemmarna av ”Rätt till vård”-initiativet som kräver rätt till vård för alla människor, oavsett papper. Hon möter många papperslösa som söker hjälp att hitta vård och hon berättar att det sedan några år tillbaka finns en stor medvetenhet just inom vården vad gäller papperslösas situation.

››Kriminaliseringen förstör allt vårt arbete. Den är också rasistisk: afrikanska män som smittat svenska kvinnor får hårdare straff än genomsnittet och efter avtjänat straff utvisas de – i de flesta fall till en säker död.‹‹ Åsa Cronberg

– Det är inga problem för människor att få tillgång till mediciner och testning, däremot måste man ju äta regelbundet och nyttigt och få möjlighet till vila och återhämtning för att medicinerna ska göra nytta, säger hon och berättar att flera gömda migranter i Stockholm i bästa fall får sova en natt eller två hos landsmän innan de måste söka nytt tak över huvudet.

Dagtid driver de runt, utan vare sig pengar eller sociala kontakter, i väntan på att få sova några få timmar igen när mörkret faller.

– Särskilt kvinnor far oerhört illa. Kvinnor måste ofta betala med sex för sovplatser, och om de föreslår kondom riskerar de att bli utstötta och stämplade som lösaktiga. Om de inte berättar om sin hivstatus eller använder kondom riskerar de inte bara att smitta andra utan även polisanmälan och utvisning.

Diskriminerande och rasistisk
I Sverige kan en person som inte har informerat sin sexualpartner om att man lever med hiv och som har oskyddat sex åtalas. Detta bidrar till att det sociala stigmat är stort, i de flesta fall ännu större än i de länder migranterna kommer från. Stigmat leder inte bara till stort psykiskt lidande för de som smittats utan kan också bidra till att människor förtränger sin hivstatus och därigenom riskerar att smitta fler.

10-r-aug-cronberg.jpg

– Kriminaliseringen förstör allt vårt arbete. Den är också rasistisk: afrikanska män som smittat svenska kvinnor får hårdare straff än genomsnittet och efter avtjänat straff utvisas de – i de flesta fall till en säker död i hemlandet.

Trots den minst sagt utsatta tillvaro som gömda migranter med hiv lever i ser Åsa Cronberg möjligheter till en ljusare framtid.

– Under åren med socialdemokraterna kunde man inte ens diskutera frågan, de vägrade att ta upp den. Den här regeringen åtminstone tillsatt en utredning om vård för papperslösa – även om direktiven tyvärr är väldigt politiskt färgade, säger hon och syftar på utredaren åläggs att ta hänsyn till migrationspolitiska frågor.

– Det handlar om rätten till hälsa som är absolut. Och viktigast för att förbättra situationen är rätt till vård för alla, borttagen kriminalisering, sprutbyten och preventionsarbete bland sexarbetare. Och uppehållstillstånd till dem som inte kan återvända.

Text: Anna Hellgren
Bild: Carolina Hemlin


Läs mer

Läs RFSU:s pressmeddelande som välkomnar beslutet om vård för papperslösa

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska