Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Papporna stannar hellre på jobbet

Sedan 1997 har pappornas uttag av föräldradagar ökat från 9,9 procent till 17,5 procent. Men det är långt ifrån alla pappor som är föräldralediga. Mer än var fjärde pappa till barn födda 1995-1999 tog inte ut någon dag alls under barnets första fyra år.

Trots införandet av pappamånad 1995 var det 15 procent av papporna som inte utnyttjade en enda dag innan deras barn fyllde åtta år. Det betyder att för cirka 15 procent av barnen brann 30 dagar inne 2003 – de gick helt enkelt miste om tid tillsammans med sin pappa.

Också i samband med barnets fördelse har papporna svårt att slita sig från jobbet. Vart fjärde barn föds utan att pappan tar ut någon av de tio pappadagarna som de har rätt till i samband med förlossningen.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2004)

Fler artiklar

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare HBTQI

Dragqueens i skottlinjen

Ytter högern och kristna konservativa har siktet riktat mot glitter och högläsning.

Rättelse om tidningen Wow!

I Ottars första tryckta nummer för 2023 så blev det fel i angivelsen av vilken ålder som RFSU:s tidning för