Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Portugals RFSU anklagas för onanihets

I maj utsattes RFSU:s systerorganisation i Portugal, APF, Associação para o Planeamento da Familia för en hätsk hatkampanj av konservativa högergrupper. Ottar ställer några frågor till Duarte Vilar, ordförande för APF.

Vad gick kampanjen ut på?

– En av Portugals största tidningar, konservativa Expresso, publicerade en ”undersökning” gjord av Ja-till-livet- förespråkaren João Araújo från organisationen Juntos Pela Vida (Tillsammans för livet). Regeringens riktlinjer för sexualundervisning i skolor anklagades för att vara perversa och moraliskt förkastliga. Handböckerna som vi varit med och utvecklat ansågs uppmana barn att onanera i klassrummen, samt förespråka homosexualitet. En vantolkning för att smutskasta APF. Mediautrymmet blev enormt. Konservativa grupper krävde att regeringen skulle be landets föräldrar om ursäkt och att pengar till sexualundervisning dras in. Trots att Portugal inte har något obligatoriskt sexualundervisningsprogram, utan bara riktlinjer.

Varför kom attacken just nu?

– Av flera skäl. En orsak var att Portugal fick en ny, socialistisk regering i mars. En annan fråga är ifall Portugal ska folkomrösta om abortfrågan, och de såg en chans att misskreditera abortförespråkarna. Men den främsta orsaken var att uppmärksamma en stor lobbykampanj som konservativa organisationer driver, kallad ”free educational movement”. De vill ha fler privatskolor, utan sexualundervisning.

Hur påverkades opinionen?

– Regeringen sa att påståendena var falska, vilket var bra. Men över 12 000 människor skrev under ett upprop om att stoppa sexualundervisningen i skolorna. Jag är ganska orolig för vad som kan hända i framtiden. De konservativa grupperna är mycket starka i Portugal just nu.

Hur påverkades er organisation?

– Det är den största backlash vi upplevt på de 40 år vi funnits. Nu är vårt arbete viktigare än någonsin.

Blir det folkomröstning i abortfrågan?

– Regeringen tar troligen beslut i november. Om oppositionspartierna bjuder motstånd kan den skjutas upp. APF vill inte ha en folkomröstning. Abort är en rättighetsfråga som ska skrivas in i konstitutionen.

Carolina Hemlin

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2005)

Fler artiklar