Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Putin predikar kärlek

– Nu ska jag prata om kärlek, kvinnor och barn, utropade Rysslands president Vladimir Putin i ett tal till nationen den 10 maj, skriver New York Times.

Anledningen till hans något oväntade ämnesval är den akuta befolkningssituationen i landet. Det föds för lite barn. Befolkningen har minskat konstant sedan Sovjetunionens fall, med så mycket som 700 000 om året. Forskare beräknar att Rysslands nuvarande 143 miljoner invånare kan sjunka till under 100 miljoner innan 2050.

Orsakerna är många; migration, höga dödstal och snabbt ökande antal hiv/aids-fall. Landets dåliga ekonomi ger låga löner, få jobb och osäkra anställningar, så många tvekar att skaffa barn. Medan det på 1950-talet föddes 2,63 barn per kvinna föds i dag endast 1,34. Och ryska män dör i en genomsnittlig ålder av 59 år, över 20 år yngre än i Norden.

Putin utlovade ekonomisk belöning och längre barnledighet till de kvinnor som föder fl era barn, samt att delvis bekosta förskoleplatser. Hiv/aids-epidemin nämnde han dock överhuvudtaget inte.

Ottar red.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2006)

Fler artiklar