Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju HBTQI

Queer in your face

Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, och Don Kulick, professor i antropologi, tilldelades i februari RFSU-priset för att de banat väg för queerforskningen i Sverige. Ur motiveringen: Don Kulick och Tiina Rosenberg har introducerat och utvecklat queer, visat vägen i den teoretiska snårskogen och i den sexualpolitiska debatten. Till Don och Tiina – för att ni vet, vill och vågar.

Vad är queer för dig?
Don: Queer är resultatet av att vissa personer, fenomen och relationer görs omöjliga och obegripliga. Vill man se vad som är queer ska man titta på vilka som framställs som obegripliga. För inte alls länge sedan var det homosexuella och transsexuella. Nu är det till exempel kunderna till sexsäljare.

Tiina: Från början gjorde queer mig uppmärksam på att det inte var identiteter i sig vi skulle uppmärksamma, utan den grund på vilka de vilar; sedan har jag varit mer upptagen av heteronormativitet, som är en av de centrala ansatserna inom queerteori. Queer betyder för mig också genusvariationer och sexradikalism.

Hur kan man använda queerperspektivet i vardagen?
Don: Det är nyttigt att kunna iaktta hur mycket tid, energi, pengar, retorik och våld som fortfarande går åt till att få alla till att bete sig och känna sig som (en viss sorts) heterosexuella kvinnor eller män.

Tiina: Genom att vara uppmärksam på den ”osynliga” heterosexualiteten, att vara medveten om de heteronormativa strukturerna, att vara observant vad gäller diskrimineringen av hbt-personer.

På vilket sätt kan queerteori påverka politiken?
Don: Genom att ifrågasätta heteronormativiteten men också genom att kritiskt syna och påtala problem och möjliga oförutsedda konsekvenser av politiska processer som ”alla” tycker är bra, till exempel jämställdhetsfrågor och rättighetsfrågor för sexuella minoriteter.

Tiina: Med en ”queer-in-your-face”-attityd som är tuffare än den gängse gayaktivismen och inte endast handlar om en rättighetspolitik, utan om mer omfattande sociala förändringar. För det andra genom att betona heteronormativitet i alla sammanhang och i alla dokument. För det tredje genom att slå vakt om en sexpositiv politik.

Vad är queerperspektivets svaghet?
Don: Att det fortfarande alltför ofta beskrivs på ett sätt som gör det dunkelt eller till och med obegripligt för alla utom de redan insatta.

Tiina: Begreppsmässig otydlighet.

Carolina Hemlin

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2006)

Fler artiklar

Porträtt på två ansikten med gul bakgrund
Ledare HBTQI

Pressfrihet med undantag

Varför nekas Ottar pressackreditering till riksdagen? Att journalister har goda möjligheter att bevaka och granska makten är en demokratifråga.

Intervju HBTQI

Vem är rädd för genus?

Anna-Maria Sörberg träffar världens mest kända genusteoretiker Judith Butler och pratar om nya boken och framtiden.

Artiklar HBTQI

Homofobt sexskämt i Bamse?

Många känner till uttrycket om vad som händer när någon tappar tvålen i fängelseduschen. Men varför återanvänds det av Bamse?