Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

RFSU om 75 år

Åsa Regnér, RFSU:s generalsekreterare

Hej Åsa Regnér, som sedan ett år är RFSU:s generalsekreterare. Förut, när du jobbade i Regeringskansliet och RFSU lobbade på dig för sexualpolitiska frågor – hur uppfattade du RFSU då?

– Jag hade mest kontakt med RFSU i internationella frågor, och jag var imponerad. Jag tyckte RFSU var modiga, konkreta och hade bra kontakter och koll på läget. Genom kontakterna förstod jag hur grundläggande sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) är för fattigdomsbekämpning och utvecklingsfrågor. Men det tog det lång tid innan jag förstod att man kunde gå med i RFSU. Vi måste jobba hårdare på att rekrytera medlemmar för att få ännu mer kraft bakom våra sexualpolitiska krav.

Historiskt sett har RFSU haft en stor samhällsförändrande roll, till exempel vad gäller abort, sexualupplysning i skolan och synen på homosexualitet. Vad betyder RFSU 2008?

– Mycket. De frågor RFSU jobbar med är inte på något sätt »lösta«. Till exempel ökar tyvärr hiv och klamydia. Könsneutrala äktenskap och sexualundervisning på lärarhögskolorna måste införas i Sverige i år. RFSU är en stark röst i den internationella politiken, som påverksansorganisation i utrikes- och biståndspolitiken, och fortsätter att arbeta med upplysning och projekt i Sverige och internationellt. Det faktum att RFSU har kunniga och engagerade opinionsbildare och experter, till exempel RFSU-kliniken där vi träffar många unga, gör att vi kan tala med tyngd i sexualpolitiska frågor.

Vilka blir de största sexualpolitiska frågorna de kommande fem åren?

– I världen; SRHR och migranters villkor, SRHR och väpnade konfliker, och som alltid kvinnors rättigheter och hbt-personers möjligheter att bestämma över sina egna kroppar, sexualitet och liv. Jag är optimist och tror också att världens ledare tagit mödradödligheten på allvar – det måste de bara ha gjort!

– I EU måste de politiska krafterna bli vänligare inställda till fri abort och hbt-personers rättigheter. I Sverige hoppas jag att sexuellt överförbara sjukdomar minskar och att vi har en samhällsdebatt om sexuella rättigheter för alla oavsett härkomst och kön, och att sexuellt våld drastiskt minskar.

Finns RFSU om 75 år och firar RFSU 150- årsjubileum?

– Absolut. Men jag hoppas och tror att vi har mindre att göra, det vill säga – att sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa är verklighet för fler!

Carolina Hemlin

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2008)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.