Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Sätt press på Portugal för rätten till fri abort

I november ställdes en 21-årig kvinna inför rätta i Portugal för att hon genomgått en abort. Portugisiska Cecilia Costa, läkare och aktiv i organisationen Women on Waves fanns med under rättegången. Kvinnan blev friad på grund av bristande bevis.

Hur mår hon nu?
– Hon är naturligtvis lättad efter fyra års väntan på rättegång. Nu vill hon fortsätta sitt liv ifred. Under hela den här tiden har hon bara haft kontakt med sin advokat, hon har inte velat gå ut i offentligheten.

Vilket stöd har hon haft i Portugal?
– Kvinnoorganisationer som Women on Waves mobiliserade och erbjöd all hjälp hon ville ha. Men hon har valt att bara ha kontakt med sin advokat. Men vi har sett till att media uppmärksammat fallet och funnits med under rättegången.

Om det skulle bli en ny folkomröstning i Portugal om abortlagen, vad skulle resultatet bli tror du?
– Enligt de senaste undersökningarna är 60 procent av det portugisiska folket för en liberalisering av abortlagen.

Står abortfrågan högt upp på den politiska dagordningen?
– Ja, senast igår agerade kommunistpartiet. De vill att alla rättegångar mot dem som varit inblandade i illegala aborter ska ställas in. De vill också att regeringen ska lova att inte straffa någon för illegala aborter under de kommande två åren. Idag styr en koalition av flera partier Portugal. Ett av dem är ett litet katolskt högerparti som fått de övriga partierna att lova att abortlagen inte ska liberaliseras så länge de har makten. Men det finns mer liberala partier i regeringen så vi får hoppas att kommunisterna får gehör.

Hur ser du på att andra länder säger att de inte kan lägga sig i EU-ländernas abortlagar eftersom det är en hälsofråga och därmed sorterar under respektive lands hälsolagstiftning?
– Politiker använder olika argument för att slippa ta i frågan. Här säger man att det är en moralisk fråga som respektive land har att ta ställning till. Men det är viktigt att andra lägger sig i. Jag är väldigt oroad över den nya EU-konstitutionen. I den står ingenting om kvinnors rättigheter eller abort. Jag tycker absolut att andra länder måste pressa vår regering att liberalisera abortlagen. Kvinnors rättigheter är också mänskliga rättigheter.

Silvia Sjödahl

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2004)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.