Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Samtyckeslag kan bli verklighet

Foto: Daniel Ivarsson

Frivillighet eller samtycke ska vara utgångspunkten i en ny våldtäktsbestämmelse. Det är innebörden i de förslag som Sexualbrottskommittén presenterade vid ett seminarium idag.

Sexualbrottskommittén fick i augusti 2014 i uppdrag av regeringen att överväga en ny våldtäksbestämmelse i sexualbrottslagen som utgår från samtycke. Kommittén undersöker också möjligheten att införa ett oaktsamhetsbrott. Först i oktober 2016 ska kommittén lämna över utredningen, men redan nu finns utkast till ett förslag som skulle innebära att den som genomför en sexuell handling utan samtycke ska kunna dömas för sexuellt övergrepp, som i så fall ersätter den nuvarande rubriceringen våldtäkt.

I det fallet krävs inte hot, våld eller att offret befinner sig i en särskilt utsatt situation. De situationerna regleras i stället i olika tillägg. Sexualbrottskommittén presenterar också möjligheten att ersätta begreppet våldtäkt med sexuellt övergrepp eftersom våld inte är nödvändigt.

Sedan 2001 har frågan om samtycke i sexualbrottslagen diskuterats och utretts. Frågan har varit om utgångspunkten ska vara samtycke eller olika omständigheter som kränker vår sexuella integritet (till exempel hot och tvång). Kritiken mot den nuvarande lagen har bland annat handlat om att förövaren måste vara medveten om att hen begår ett brott, till exempel genom en tydlig protest eller motstånd från offret. Men hen har inte behövt försäkra sig om frivillighet.

Tidigare har avsaknaden av en samtyckesreglering motiverats med en oro för att alltför mycket fokus då ska hamna på offret och att det skulle blir svårt med gränsdragningar. I stället har man sänkt kraven på graden av tvång och bland annat utvidgat våldtäktsbrottet till att även gälla vid »särskilt utsatt situation«.

/Redaktionen


Läs mer

Vi vill inte ha fler domar

Orimligt tvivel ur Ottar #4 2013 Brott & Straff

Lagen kan inte hjälpa oss

Färre sexualbrott kräver mer än hårdare straff

Fler artiklar

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare HBTQI

Dragqueens i skottlinjen

Ytter högern och kristna konservativa har siktet riktat mot glitter och högläsning.

Rättelse om tidningen Wow!

I Ottars första tryckta nummer för 2023 så blev det fel i angivelsen av vilken ålder som RFSU:s tidning för