Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Sex-pionjärerna

Sexpionjär: HANS NESTIUS

På 1960-talet fanns inte fri abort i Sverige, men i Polen var det lagligt, tvärtom mot situationen idag. Hans Nestius var medlem i Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) och debatterade för rätten till fri abort. Under 1960-talet krävdes att graviditeten utgjorde en allvarlig hälsofara för kvinnan, eller att hon blivit gravid genom ett övergrepp för att en abort skulle beviljas. En annan godtagbar anledning till abort var det diffusa »särskilda sociala omständigheter«, och det var Medicinalstyrelsen som fattade besluten. Laglig fri abort var en fråga som enade Socialdemokratiska studentförbundet och Folkpartiets ungdomsförening. Majoriteten av Sveriges läkarkår var dock emot, kvinnor ansågs bli känslosamma av graviditeten, och deras beslut därför inte tillförlitliga.

1964 anordnade liberala studentföreningen konferensen Sex och samhälle på Medborgarhuset i Stockholm, Hans Nestius var redaktör för deras tidning Liberal ungdom. Från Medborgarhusets scen berättade en ung kvinna om en resa hon alldeles nyligen gjort till Polen, en resa med abort som mål. Hon hade nämligen nekats abort i Sverige. Det rapporterades ymnigt om konferensen i tidningarna, och Nestius valde att berätta att han gärna gav kvinnor adresser till läkare som utförde aborter i Polen. Efter det blev han nedringd av kvinnor som bad om hans hjälp. Ungefär 1 000 kvinnor blev hjälpta, har Hans själv uppskattat. Detta var givetvis inte accepterat, och han anklagades för »medhjälp till illegal fosterfördrivning«. Kvinnorna som gjort abort skulle också åtalas för den illegala handling de begått på utländsk mark. Men Nestius knep som en mussla, inte ett enda namn uppgav han, så åklagaren beviljade husrannsakan. Debatten blossade upp genom löpsedlar, insändare, regeringsbeslut och brev till kungen. Till slut frikändes både Hans och kvinnorna från anklagelserna och en utredning om fri abort tillsattes, men abortresorna till Polen klassades som olagliga. Fri abort klubbades igenom först tio år senare – 1975.

Under 1960-talet kämpade FPU och Hans Nestius för avskaffandet av lagparagrafen »sårande av tukt och sedlighet« vilken paradoxalt ledde till censur av sexskildringar. FPU ville att det skulle vara fritt fram för pornografi, och under en Sex och samhällekongress visades porrfilm, publiken fick trycka på mentometerknappar när de kände sig upphetsade. 1971 släpptes porren fri, vilket Hans Nestius kommenterar i Ira Malliks text i antologin Sex- en politisk historia från 2003: »Det var inte det här vi hade tänkt. Det blev ingen explosion av härliga bilder, utan den våg av porr som sköljde fram var porr av män för män, där kvinnan betjänade mannen på hans villkor«.

1979–1987 var Nestius ordförande i RFSU. Hans Nestius motto som RFSU:s ordförande blev: Död åt pornografin! Leve den erotiska bilden! Som hängiven publicist startade Hans Nestius boktidningen Ottar 1981 tillsammans med den kända feministen Louise Waldén. Han var även initiativtagare och redaktör för Pockettidningen R för vilken han och Stig Edling fick Stora journalistpriset 1977.

text Linda Israelsson

Bild Catti Brandelius

Denna text publicerades i Ottar #3 2011. Beställ numret här!

Fler artiklar