Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Ska sexköp av traffickingoffer ge strängare straff?

Sedan 1 april är det förbjudet i Storbritannien att köpa sex av någon som tvingats till prostitution. I slutet av juni presenteras utvärderingen av den svenska sexköpslagen för regeringen. Ottar Rapport frågade juristen, bloggaren och sexköpsdebattören Mårten Schultz om Sverige ska följa Storbritanniens exempel.

Borde Sverige också ha strängare straff för sexköp av traffikingoffer?
– Alltså, personligen, ur ett allmänpolitiskt perspektiv, är jag skeptisk mot strängare straff för frivilliga sexköp, det vill säga där den som säljer sex – oavsett kön – gör det av egen fri vilja. Däremot ser jag gärna strängare straff när det kommer till människohandel för sexuella ändamål.

Hur menar du då?
– Att det skulle vara en särskilt kriminell omständighet om jag gav en smutsig man tusen spänn innan han släppte in mig i en lägenhet där det uppenbart fanns någon som utsatts för traffickingbrott. Då skulle det vara uppenbart att det här handlade om människohandel, och jag skulle få ett strängare straff eftersom jag rimligen borde ha insett det.

Skulle det inte bli svårt att fälla människor, det finns ju ganska många anledningar, som hot om utvisning, för människor som utsatts för trafficking att inte berätta vad de varit med om?
– Det är ju såklart en utredningsfråga, och i dagsläget är det alls inte säkert att vi skulle klara av fall som de. Det skulle till exempel krävas kompetensutveckling för rättssystemet, och kanske att man samarbetar djupare med till exempel Migrationsverket. Jag tror det har funnits en övertro i Sverige på att man genom nuvarande lagstiftning avskräcker och förhindrar trafficking.

Vad tror du att det beror på?
– Återigen, det är min egna personliga åsikt, men jag är av uppfattningen att sexköpslagen vilar på en moralisk och kanske också paternalistisk grund. Det finns såklart förståeliga skäl till delar av moralismen, men därmed inte sagt att det är en problemfri inställning.

Tror du vi framöver kan få en lag som förbjuder tjänster av offer för människohandel – oavsett om de säljer sex eller syr skor?
– Det är kanske möjligt. Men risken är att den lagstiftningen i så fall urvattnas om vi inte ser någon skillnad mellan att utnyttja någon som arbetskraft på ett bygge eller att slå vederbörande till marken och sedan våldta honom eller henne.

Text: Anna Hellgren
Bild: Rikard Westman


Läs mer

Kritik mot den brittiska lagen, läs artikeln ”Brothel” arrests under new prostitution laws (bbc.co.uk)

Kritik mot den brittiska lagen, läs artikeln Smith accused over prostitute law (bbc.co.uk)

Mårten Schultz bloggar om sexköp: Riksdagen som lagstiftare: MP vill stifta lag om det som redan är lag (martenschultz.wordpress.com)

Fler artiklar