Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Slovakiska lärare kan vägra ge sexualundervisning

Slovakiens regering står inför att sluta ett avtal med Vatikanen om samvetsklausuler. Det innebär att hälso- och skolpersonal kan vägra att utföra arbetsuppgifter, till exempel preventivmedelsrådgivning eller sex- och samlevnadsundervisning, om det strider mot deras samvete eller tro.

Underlaget till fördraget har presenterats av justitieministern och ska godkännas av regeringen. Om det antas kommer det att ha tolkningsföreträde före den slovakiska lagen. Följden kan bli, enligt en analys av Pro- Choice Slovakia, att kvinnors rättigheter försvinner och att Slovakien genomsyras av en enda religion – den katolska.

Under de senaste tjugo åren har sexuell och reproduktiv hälsa i Slovakien förbättrats avsevärt. Mödradödligheten har gått ner, liksom antalet aborter och tonårsgraviditeter. Detta hänger samman med att landet har satsat på säkra, effektiva och billiga preventivmedelsmetoder.

I dag är preventivmedel, akut-p-piller, sterilisering och abort upp till tolv veckor lagligt. I Slovakien är runt 70 procent av befolkningen katoliker. Risken finns att 70 procent av dem som arbetar med reproduktiv hälsa vägrar att skriva ut preventivmedel eller genomföra aborter.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2005)

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.