Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Snart slut på kondomer

Efterfrågan på kondomer och andra preventivmedel har aldrig varit så stor som nu i världen. Men den matchas inte av utbudet. Tvärtom kan man tala om en växande utbudskris i tredje världen. I Kenya har det varit brist på kondomer och andra preventivmedel de senaste åren, och antalet ofrivilliga graviditeter ökar.

I Kenya kan 25 procent av efterfrågan på preventivmedel inte tillgodoses. År 2003 var det slut på p-stavar av märket Norplant och 2004 var det under tre månader slut på spiraler och Depo Provera (hormonsprutor), som är det mest efterfrågade preventivmedlet i landet. Runt 40 procent av de kenyanska kvinnorna som använder preventivmedel väljer Depo Provera.

– De senaste åren har vi alltid haft problem med något preventivmedel, säger Steve Kinzett. Han är chef för Deliver Kenya, en frivilligorganisation som arbetar med reproduktiv hälsa och logistik för distribution av preventivmedel.

– Kenya är ett väldigt sexistiskt land och genom Depo Provera får kvinnan mer makt över sin kropp. Hon får en injektion var tredje månad och mannen märker bara att hon inte får fler barn. Hon behöver inte gömma några p-piller och hon behöver inte gå till en klinik så ofta, fortsätter Steve Kinzett.

Efterfrågan har också ökat på spiraler. Brist på denna typ av preventivmedel drabbar enligt Steve Kinzett fattiga kvinnor särskilt hårt. Just nu finns det kondomer i landet, men lagren kommer att vara tömda i december, befarar Steve Kinzett.

Många beroende av gratis p-medel

Kenyas regering har ambitionen att familjeplanering ska vara gratis. Preventivmedel är gratis eller säljs billigt på familjeplaneringskliniker. Cirka 60 procent av de kvinnor som använder preventivmedel har fått dem på en statlig klinik, och runt 40 procent får eller köper dem från privata organisationer. Preventivmedel finns också att köpa på apotek.

– Men en kvinna som bor i slummen har inte råd med det utan är beroende av gratis preventivmedel, säger Steve Kinzett.

Många frivilligorganisationer delar ut preventivmedel i områden där staten inte har några faciliteter. German Foundation for World Population (DSW) i Kenya arbetar med ungdomsgrupper i slummen och på landsbygden.

– De kondomer vi delar ut gör skillnad, men det är en droppe i havet, säger Lynette Ochola, programansvarig på DSW Kenya i Nairobi.

Genomsnittsåldern för sexuell debut i Kenya är 16,8 år och 44 procent av ungdomar mellan 15 och 19 år har haft sexuella erfarenheter. Men Lynette Ochola berättar att hon sett att åldern för sexuell debut har gått ned i fattiga grupper. Bland gatubarnen blir 11-12-åringar gravida.

Stort hälsoproblem

Brist på preventivmedel leder till fler oönskade graviditeter och fler osäkra aborter eftersom det i de flesta länder i Afrika är förbjudet med abort. I Kenya är det illegalt, förutom då kvinnans liv är i fara. Ändå genomförs uppskattningsvis drygt 300 000 aborter årligen.

– Det går inte att säga någon exakt siffra, eftersom det är både illegalt och kontroversiellt. Men det är ett jättestort hälsoproblem. Många tonåringar går till någon på en bakgata eller försöker själva, säger Ragvi Vora, som arbetar med ungdomsgrupper på DSW Kenya.

Millie Odonga, jurist i Nairobi, berättar om hur hon hjälpte en ung bekant till sjukhuset.

– Flickan blev gravid och var rädd att förlora sitt arbete som hembiträde. Hon pratade med en väninna som sa till henne att abortera med en klädhängare. Hon gjorde sig så illa, och vi fick ta henne till sjukhuset där hon var en månad. Flickan klarade sig, men hon förlorade sitt jobb.

En tiondel av världens barn föds av tonårsmödrar. Varje år gör mellan två och fyra miljoner tonåringar i tredje världen osäkra aborter. Enligt FNs befolkningsfond (UNFPA) skulle en miljon amerikanska dollar som används till kondomer eller andra preventivmedel kunna förhindra 150 000 aborter.

Befolkningsökning

Enligt Kenya Demographic Health Survey (KDHS) har bristen på preventivmedel resulterat i att kenyanska kvinnor 2003 i genomsnitt födde fem barn, vilket kan jämföras med fyra 1998. Nu är 44 procent av Kenyas befolkning under 14 år, vilket ger en signal om en växande efterfrågan på preventivmedel i en nära framtid.

– Befolkningsökningen har gått upp och det har troligen att göra med brist på preventivmedel. Vi är oroliga att mödradödligheten också är på väg upp, säger Wilfred Ochan, läkare och ansvarig för hiv/aidsprogram på International Planned Parenthood Federation Africa (IPPF Africa).

Vad ligger bakom den periodvisa bristen på preventivmedel i Kenya?

Enligt IPPF beror den på att en större andel av befolkningen är i reproduktiv ålder och att efterfrågan på preventivmedel ökar. Andra förklaringar är otillräckliga finansiella och logistiska resurser, liksom för lite och för dåligt koordinerat bistånd för familjeplanering. S

teve Kinzett pekar på tröghet i det offentliga systemet och på korruption:

– Häromåret fanns ett stort lager kondomer i Tyskland som inte kom hit på grund av finansministeriet här inte skrivit på de papper som de skulle. Och det är fortfarande svårt att övertyga en hel del personer om att preventivmedel är viktigt. Starka religiösa grupper protesterar mot att regeringens pengar går till att köpa preventivmedel.

Gag Rule gör saken värre

Flera företrädare för organisationer som arbetar med reproduktiv hälsa anser att utbudskrisen förvärras av den amerikanska Mexico City Policy, eller ”Gag Rule” som den också kallas. Den innebär att amerikanska biståndsmedel inte får gå till organisationer som ger rådgivning om abort eller arbetar för att göra abort legalt.

– The Gag Rule har helt klart påverkat utbudet av preventivmedel. Vi och våra samarbetsorganisationer får inte längre anslag från USA. Därför har vi tvingats stänga flera kliniker och lägga ned projekt som syftade till att sprida preventivmedel i områden där det inte fanns några statliga kliniker, säger Wilfred Ochan vid IPPF Africa Region.

Kenya är bara ett av många länder som har problem med att möta efterfrågan på preventivmedel. I Bryssel startade 2003 Supply Initiative som jobbar med att identifiera de viktigaste orsakerna bakom utbudsbristen.

Bristen gäller inte bara preventivmedel utan också annat material som krävs för att kunna ge kvinnor bra reproduktiv hälsoservice. Genom politiskt påverkansarbete försöker de öka intresset för frågan bland beslutsfattare. Dessutom gör de rekommendationer för hur man kan jobba för att tillgången på preventivmedel och annat nödvändigt material ska öka.

– Efterfrågan på preventivmedel har ökat delvis på grund av spridningen av hiv. En annan orsak är att det nu är en större andel av befolkningen som är ung, säger Carolyn Vogel programansvarig på Supply Initiative.

Mer än en miljard människor mellan 15 och 24 år, den största generationen av unga någonsin, är nu i sina reproduktiva år. Och tack vare lyckad sexualupplysning efterfrågar fler och fler preventivmedel. Sedan 1960-talet har andelen som använder preventivmedel i tredje världen ökat från 10 procent till 60 procent, och andelen som efterfrågar preventivmedel ökar stadigt.

Kostnaderna ökar

– Trots att efterfrågan ökar så har biståndsgivarna inte hängt med. Koordinationen mellan biståndsgivarna är också bristfällig vilket kan leda till för mycket eller för litet hjälp till vissa länder, säger Carolyn Vogel.

UNFPA pekar på att samtidigt som kostnaderna för preventivmedel ökar har biståndet till familjeplanering minskat. Kostnaden för kondomer och andra preventivmedel beräknas, enligt UNFPA, att stiga från 1 miljard dollar 2004 till 1,8 miljarder 2015.

Mer att läsa om bristen på preventivmedel i världen finns på www.rhsupplies.org

Pernilla Ståhl

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2005)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.