Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

”Steriliseringskravet kan inte längre rättfärdigas”

Demonstration mot tvångssteriliseringar utanför riksdagshuset i januari 2012. Foto: Kristina Lindquist/Ottar

Tvångssteriliseringar av transpersoner är diskriminerande och kravet bör inte tillämpas, har nu kammarrätten slagit fast i en historisk dom. Samtidigt mobiliserar RFSL för att under nästa år kräva skadestånd av staten för de som tvingats sterilisera sig i samband med könskorrigeringar.

Kravet på sterilisering för att få ändra sin juridiska könstillhörighet strider mot både regeringsformen och Europakonventionen. Beskedet kom i en dom på onsdagen från Kammarrätten i Stockholm, som prövat ett beslut från Socialstyrelsen där en person förvägrats ändrad könstillhörighet med hänvisning till att personen inte velat genomgå sterilisering.

»Kravet är inte förenligt med förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp«

– Vi tycker såklart att det här är väldigt glädjande, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund till Ottar.

”Kammarrättens bedömning är att steriliseringskravet inte längre kan rättfärdigas med hänsyn till dagens värderingar, att kravet inte vilar på någon frivillig grund och att det är diskriminerande i förhållande till gruppen transsexuella. Kravet är således inte förenligt med förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp”, skriver kammarrätten i ett pressmeddelande.

Beslutet har tidigare prövats av förvaltningsrätten, som kom fram till samma sak.

Men rent juridiskt är det inte lagen som underkänns i och med domen. Det som prövats är endast myndighetens tillämpning i det enskilda fallet, förklarar Helen Lidö, tillförordnad kammarrättsassessor och domare i målet:

– Vi har ingen möjlighet att underkänna lagen som sådan, utan har uttalat oss om just det här fallet – det är så man ska tolka det, säger hon till Ottar.

»Det här innebär att de personer som nu väntat med att ändra sin juridiska könstillhörighet i avvaktan på att lagen tas bort inte behöver vänta längre.«

Men i praktiken innebär ändå domen, förutsatt att den nu inte överklagas utan träder i kraft, att steriliseringskravet avskaffas snabbare än vid halvårsskiftet 2013, påpekar RFSL:s Ulrika Westerlund.

– Det innebär att de personer som nu väntat med att ändra sin juridiska könstillhörighet i avvaktan på att lagen tas bort inte behöver vänta längre. Det finns inget annat sätt för Socialstyrelsen att hantera det här än att bevilja de ansökningar som kommer in, säger hon.

Samtidigt mobiliserar nu RFSL, tillsammans med ett flertal organisationer, för att under nästa år driva en skadeståndsprocess mot staten för de transpersoner som tvångssteriliserats i Sverige.

– Vi vill att de som tvångssteriliserats med hänvisning till den här lagen ska få kompensation för den kränkning som de utsatts för.

För närvarande är cirka 80 personer intresserade av att delta i processen. Ulrika Westerlund hänvisar till den tillfälliga lag som regeringen införde 1999 för att ge ekonomisk kompensation till andra grupper som tvångssteriliserats genom historien.

– Man skulle ju kunna tänka sig att politikerna tar initiativ till att stifta en sådan lag igen. Det vore en smidig lösning och vi slapp gå via domstol.

Text: Therese Rosenvinge


Läs mer

Kammarrätten i Stockholm om domen

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.