Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Stjärnfamilj bortom lagen

Zafire Vrba, Mina Gäredal och Carolina Orre med sitt barn Rio. Bild Tomas Gunnarsson/Genusfotografen

I praktiken har Rio tre föräldrar. Men inte enligt folkbokföringen. För att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt har familjen gift och skiljt sig i två omgångar. På så sätt har alla kunnat vara föräldralediga.

De hade alla tänkt på varsitt håll att de ville få barn i en familj med fler än två föräldrar. Planen om att göra det tillsammans tog form i samband med att Zafire Vrba, Mina Gäredal och Carolina Orre började prata om att flytta ihop.

– Vi bestämde att vi skulle provbo tillsammans i tre månader, och att vi sedan skulle köra om det funkade bra, säger Zafire Vrba.

Två av dem har en kärleksrelation till den tredje personen, och alla är goda vänner med liknande värderingar och syn på livet. Det kändes som en stabil grund för ett bra föräldraskap.

Men hur skulle de göra rent praktiskt? De ville få så jämbördiga relationer som möjligt till barnet, trots att lagstiftningen inte erkänner mer än två föräldrar. Det blev många timmar av diskussioner, lusläsning av lagparagrafer och skisser på olika scenarion.

»De ville få så jämbördiga relationer som möjligt till barnet, trots att lagstiftningen inte erkänner mer än två föräldrar.«

Till slut kom de fram till hur de skulle göra. De bestämde att den som var nyast i relationen skulle bli biologisk förälder tillsammans med den som skulle bära barnet. Samtidigt var den nyaste i relationen under en period gift med den tredje parten.

Efter att de två hade skilt sig gifte sig i stället den som bar barnet med den tredje personen. På så sätt kunde denne bli förälder automatiskt, trots att den inte var biologisk förälder. Detta tack vare den lag som säger att en juridisk man som är gift med en juridisk kvinna när ett barn föds förutsätts vara fader.

Egentligen definierar sig den som därmed blev juridisk fader inte som man, utan som intergender. Men könstillhörigheten i folkbokföringen var till nytta, konstaterar Zafire Vrba.

– Även om det inte stämmer överens med könsidentiteten i verkligheten så har det hjälpt för att få faderskapspresumtion.

Ingen av de tre ser giftermål som eftersträvansvärt av romantiska skäl. Men upplägget gjorde det möjligt för alla att få föräldrapenning på lika villkor. Lagen ger nämligen rätt till föräldraledighet för den som tidigare har varit gift med föräldern till ett barn, förutsatt att de bor tillsammans.

Däremot har familjen inga juridiska garantier för att Rio får lika tillgång till alla tre föräldrar vid eventuell separation eller dödsfall. Trion har skrivit ett kontrakt sinsemellan, som bland annat tar upp att den tredje föräldern ska överta vårdnaden om de två juridiska föräldrarna skulle dö innan Rio är myndig. Men ett sådant avtal är inte juridiskt bindande.

Trion har fortsatt att dela upp huvudansvaret för Rio, i dag 3 år. Var och en ansvarar för en eller två veckodagar var, samt var tredje helg. Under den tiden är de andra två föräldrarna med så mycket de kan och vill.

»Det finns många fördelar med att bilda familj utanför de gängse normerna. Det har tvingat dem att tänka till från grunden kring hur de vill ha det.«

Zafire Vrba tycker att det finns många fördelar med att bilda familj utanför de gängse normerna. Det har tvingat dem att tänka till från grunden kring hur de vill ha det.

– Eftersom vår familjekonstellation inte skyddas av lagen behövde vi ta ställning till saker som jag tror att många andra tar för givet, till exempel om maktrelationer i familjen, hur vi ska bo, hur vi fördelar föräldradagar, säger Zafire Vrba.

– Sedan hade det förstås ändå varit att föredra om det fanns en föräldrabalk som gav oss fullgott skydd.

Text Fatima Grönblad

Bild Tomas Gunnarsson/Genusfotografen

Läs mer om stjärnfamiljsjuridik i artikeln Familjejuridiken bygger på en Disneysaga här!

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.

Intervju

Minnen från exil

Sex personer från olika platser i Mellanöstern delar ömhudade minnen av förbjudna förälskelser, gayklubbar på tak, och doften av jasmin.