Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis HBTQI

Stoppa diskriminering av hbtq-personer – för ekonomins skull?

Ökade rättigheter för hbtq-personer främjar också ekonomisk utveckling. Det visar en ny omdiskuterad amerikansk studie.

När hbtq-personer diskrimineras, misshandlas av till exempel polisen eller exkluderas från att fullt delta i samhället minskar det deras möjlighet att bidra till samhällsekonomin, någonting som leder till en sämre ekonomiskt utveckling. Hindren är ofta inskrivna i lag, men tar sig också uttryck i diskriminering.

Det menar författarna till en ny studie signerad tankesmedjan William Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy. Forskarna har i studien valt att analysera den ekonomiska utvecklingen i 39 länder och kopplat samman statistiken med i vilken grad hbtq-personer tillåts delta i samhället. Detta har de gjort genom att bland annat utgå från något de kallar GILRHO-måttet, som mäter vilka rättigheter hbtq-personer har.

Enligt studien innebär varje extra rättighet i genomsnitt att BNP per capita i länderna höjts med 1 400 dollar, alltså ungefär 10 400 kronor. Samtidigt har detta också inneburit en ökning i HDI, Human Development Index.

Att argumentera för ökade hbtq-rättigheter av ekonomiska skäl är såklart kontroversiellt eftersom det kan ses som att hbtq-personer ska få fler rättigheter för samhällsekonomins skull snarare än av skälet att alla ska ha samma rättigheter.

Hugo Ewald


Läs mer

»Historielös homofobi«

»Att plocka poäng på hemmaplan«

Fler artiklar

Reportage Abort

Vad väntar om SD får mer makt?

Inför valet tar Sverigedemokraterna ytterligare ett steg in i värmen som tänkbart stödparti. Hur påverkar det sexualpolitiken?

Barn med transflaggor på picknickfilt
Reportage HBTQI

Trygga rum för transbarn

På Transkollo får barn en frizon, en trygg plats där de kan utforska sin könsidentitet och spegla sig i andra.

Intervju HBTQI

Kalle Norwald: »Jag är hoppfull«

Kalle Norwald hoppas kunna ge lärarna hjälp på vägen med sin nya bok nu när sexualundervisningen i Sverige uppdateras.

En sexguide med tips och trix
Artiklar HBTQI

Sexskola för fler kön

Sexrådgivaren Marika Smith samlade sex röster för att prata trans och sex – det blev en sexguide!

Artiklar HBTQI

Sex som trans

Hur funkar sex efter könsbekräftande behandling, för transpersoner och ickebinära?