Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis HBTQI

Stoppa diskriminering av hbtq-personer – för ekonomins skull?

Ökade rättigheter för hbtq-personer främjar också ekonomisk utveckling. Det visar en ny omdiskuterad amerikansk studie.

När hbtq-personer diskrimineras, misshandlas av till exempel polisen eller exkluderas från att fullt delta i samhället minskar det deras möjlighet att bidra till samhällsekonomin, någonting som leder till en sämre ekonomiskt utveckling. Hindren är ofta inskrivna i lag, men tar sig också uttryck i diskriminering.

Det menar författarna till en ny studie signerad tankesmedjan William Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy. Forskarna har i studien valt att analysera den ekonomiska utvecklingen i 39 länder och kopplat samman statistiken med i vilken grad hbtq-personer tillåts delta i samhället. Detta har de gjort genom att bland annat utgå från något de kallar GILRHO-måttet, som mäter vilka rättigheter hbtq-personer har.

Enligt studien innebär varje extra rättighet i genomsnitt att BNP per capita i länderna höjts med 1 400 dollar, alltså ungefär 10 400 kronor. Samtidigt har detta också inneburit en ökning i HDI, Human Development Index.

Att argumentera för ökade hbtq-rättigheter av ekonomiska skäl är såklart kontroversiellt eftersom det kan ses som att hbtq-personer ska få fler rättigheter för samhällsekonomins skull snarare än av skälet att alla ska ha samma rättigheter.

Hugo Ewald


Läs mer

»Historielös homofobi«

»Att plocka poäng på hemmaplan«

Fler artiklar

Krönika HBTQI

Barnen gör oss inte fria

Hur blev kärnfamiljen målet i queera liv? Vad hamnar i skuggan i hbtqi-kampen när fokus ligger på att skaffa barn.

Intervju HBTQI

Hej Aktivist: Angelica Polmonari och Atilla Yoldas

Möt Angelica Polmonari som är aktiv inom Italiens största ideella hbtqi-rätssorganisation Arcigay och Atilla Yoldas som föreläser på tema jämställdhet och manlighetsnormer. 

Krönika HBTQI

Så länge vi inte tystnar

Juliet Atto ser tillbaka på vågen av kompromisslös aktivism från unga, arga, rasifierade queers.