Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Krönika

Studier stärker argument mot omskärelse av pojkar

En ny dansk studie kastar ljus över de medicinska och sexuella effekterna av manlig omskärelse. Gustav Nilsonne ser att resultaten stärker argumenten mot omskärelse.

Ett ofarligt ingrepp med tusenåriga rötter, eller ett övergrepp mot beslutsinkapabla spädbarn? Frågan om omskärelse av pojkar har länge debatterats på etiska och religiösa grunder, men utan någon tydlig bild av de faktiska medicinska och sexuella effekterna på den som omskurits. En studie från Danmark som presenterades i maj 2011 ger välkomna nya resultat som kan informera debatten.

Det är sedan tidigare välkänt att förhudens insida är en av penis känsligaste delar. När förhuden är intakt kan penis också glida i förhuden vid penetrerande sex. Det finns alltså indikationer på att omskärelse kan påverka sexuell funktion negativt. Samtidigt är det också vedertaget att omskärelse kan skydda mot infektioner under förhuden, och mot problem med förträngning av förhuden. De senaste åren har studier i olika delar av Afrika också visat att omskärelse av vuxna män kan minska risken för hiv-infektion. En sammanvägning av studier (så kallad metaanalys) har nyligen visat att risken för nysmitta med hiv minskar med 38-66 procent två år efter omskärelsen.

Effekten verkar inte bero på att de omskurna männen hade mindre sex, och vad som orsakar den minskade risken vet man inte exakt. Det är dock fortfarande okänt om samma sak kan gälla i höginkomstländer, där förutsättningarna för penishygien på många håll är bättre.

»Det finns indikationer på att omskärelse kan påverka sexuell funktion negativt. Samtidigt är det också vedertaget att omskärelse kan skydda mot infektioner under förhuden.«

Det finns förvånansvärt lite tidigare kunskap om effekterna på sexuell funktion av omskärelse. Den nya danska studien har undersökt just den frågan. Drygt 5 000 män och kvinnor i Danmark har svarat på frågor om sina sexliv, och om de eller deras partner var omskuren.

Den visade att omskärelse inte påverkade männens sexuella upphetsning eller erektionsförmåga. Däremot tredubblades risken för frekventa orgasmsvårigheter, från 4 procent till 11 procent. Kvinnliga partners till omskurna män rapporterade oftare att de upplevde sämre sexuell tillfredsställelse, med större risk för bland annat orgasmsvårigheter och samlagssmärtor.

Eftersom denna studie är den första som rapporterar en negativ effekt av omskärelse på sexuell funktion bör resultaten upprepas innan de betraktas som bevisade. En begränsning är också att andelen omskurna män är låg i Norden, och med mindre antal svarande blir effekterna svårare att bedöma.

Men med ledning av de danska resultaten kan vi ändå göra en grov preliminär bild av omskärelsens hälsoeffekter. Varje år smittas ungefär tio män med hiv i Sverige genom heterosexuella samlag. (Den mesta hiv-smittan sker utomlands eller i grupper som till exempel män som har sex med män eller personer som använder intravenösa narkotika). Om vi fördelar denna risk på de ca tre miljoner män som är sexuellt aktiva så blir den genomsnittliga årsrisken 1 på 300 000. Antar vi att en genomsnittlig man är sexuellt aktiv under 60 år så blir livstidsrisken att smittas av hiv 1 på 5 000. Om omskärelse halverar denna risk – som undersökningen föreslår – så blir resultatet att 10 000 pojkar behöver omskäras för att förhindra ett fall av hiv i Sverige. Detta är förstås en grov uppskattning baserad på antaganden.

Hur är det då med skadan av omskärelse? Ja, tittar vi på orgasmsvårigheter ökar risken alltså från 4 till 11 procent enligt de mest tillförlitliga uppgifter vi har i dag. Det skulle betyda att i medeltal var sjunde pojke som omskärs får men.

Omskärelse är en komplex fråga, och det finns fler utfall att väga in än risken för hiv och orgasmsvårigheter. RFSU:s ställningstagande är tydligt: omskärelse är en fråga som man själv måste få bestämma över i en ålder när man är beslutsför. De nya danska resultaten är ingen slutgiltig sanning, men de bidrar till ytterligare argument mot omskärelse av pojkar.

Gustav Nilsonne är Medicine Doktor och ordförande för RFSU Stockholm.


Läs mer

Tidigare diskussion kring omskärelse av pojkar:

Bengt Westerberg, Torbjörn Tännsjö m fl 18/11 2012 januari 16 http://www.dn.se/debatt/darfor-maste-regeringen-stoppa-omskarelse-av-pojkar

Christer Sturmark, Humanisterna 2/1 2012

http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/rosenberg-har-fatt-det-mesta-om-bakfoten_6744059.svd

Svd 7/1 2012

http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/lordag-varfor-ifragasatts-inte-andra-icke-medicinska-ingrepp_6751847.svd

Kristina Ljungros i Svd 10/1 2012

http://www.svd.se/kultur/rattighet-fore-frihet_6757843.svd

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.