Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #frikyrka

Reportage HBTQI

Vad har hänt sedan Åke Green?

Det har snart gått 20 år sedan pastorn Åke Green predikade om homosexualitet som »en cancersvulst på samhällskroppen«.