Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #genid

Reportage HBTQI

Antitrans-allians

Föräldranätverket Genid har varit en tung röst i debatten om transvården, men deras kritik uppstod inte i ett vakuum. Ottar