Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #Hayat Mirshad

Reportage HBTQI

Kampen om Libanon

Drömmar om frihet och en bred queerfeministisk rörelse som mobiliserar. Ottar tar tempen på den sexualpolitiska kampen i Beirut.