Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #lisa bartfai

Intervju

Männen är alltings mått

I den nya danska antologin Mandens byrde - Moderne mænd, nye perspektiver, penetrerar tolv texter bilden av den moderna mannen.