Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #Livets ord

Serie Sex & hälsa

SERIE: Den helige ande i Barnkanalen

Hur ser kopplingen ut mellan svenska barnprogram och megakyrkan Hillsong? Sara Hansson undersöker ämnet med start i uppväxtens frikyrkotäta Alingsås.

Essä Abort

Abortretorik

Aborters psykiska följder har varit en stridsfråga de senaste decennierna. Lena Lennerhed ser hur forskning om abort utnyttjas av abortmotståndarna.