Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #mansroll

Reportage

Populär manskör mot normen

Hellmans Drengar är den enda kören i världen som varvar sång med normkritiska diskussioner om maskulinitet.

Intervju

Männen är alltings mått

I den nya danska antologin Mandens byrde - Moderne mænd, nye perspektiver, penetrerar tolv texter bilden av den moderna mannen.