Taggat med: hiv

Gråt inte, ta ansvar

Anna Hellgren ser ett helt land beröras av "Torka aldrig tårar utan handskar" och påminner om dem som än i dag tvingas leva ett liv i skuggan till följd av sjukdomen.

Grekisk polis tvångstestar mot hiv

ATEN. I en statlig insats mot hiv-spridning har grekiska polisen vid flera tillfällen genomfört räder mot påstådda sexarbetare. Människor har hiv-testats mot sin vilja och har fått sina uppgifter spridda via polisens hemsida. Just nu sitter ett tjugotal kvinnor fängslade.

Litet utrymme för kvinnor på aidskonferens

En global konferens kring hiv/aids har precis genomförts och RFSU har varit på plats. Ottars gästbloggare Silvia Ernhagen ger en paradoxal ögonblicksbild från Washington DC.

Konferensen har varit igång några dagar och RFSU har varit på plats. Det har talats om allt mellan himmel och jord, om män som har sex med män, mediciner, den globala utvecklingen, om barn, om kondomer, om lagstiftning och om kvinnor. Kvinnor är särskilt hårt drabbade av hiv globalt sett. Över hälften av alla som lever med hiv är kvinnor vilket betyder ungefär 17 miljoner och fortfarande är hiv en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i världen i reproduktiv ålder.

Att så många kvinnor drabbas märks dock inte i konferensens program. Och det är nästan uteslutande män som står på rad för att få tala. Det finns naturligtvis undantag, som Hillary Clinton, men när till och med hon presenteras som ”inte bara utrikesminister utan och som en öm moder” går det inte att bli annat än arg – även om hon sedan höll ett mycket starkt tal.

Men i onsdags hände något. Vi fick alla lyssna till Linda Scruggs, baptistpastor och aktivist i Washington som levt med hiv i över 20 år. Lokalen fylldes av känslor när hon en gav oss sin historia, hon var arg, smart, energisk och en fantastisk energikick.

Som många andra på konferensen var hon arg över att kvinnorna är så osynliga i de större sammanhangen på konferensen och när hivstrategier ska utformas och policys ska skrivas. Vi är inte bara en del av problemet, sa hon. Vi är också en del av lösningen och vi kräver att få vara fullt delaktiga. Vi vill sitta med vid bordet när viktiga beslut tas. Men kvinnor måste också få rätt till lika utbildning, till jobb, till maktpositioner och få möjlighet att vara delaktiga i forskning på samma villkor som män – kvinnor måste helt enkelt få samma tillgång till alla delar av samhället som män. Hon har så rätt.

Washington DC är den stad i USA där flest människor lever med hiv. I ett av de fattigaste områden är tolv procent av kvinnorna drabbade (förra året var siffran sex procent) och fyra procent av männen. Kvinnor är otroligt utsatta och det hade varit passande om detta hade avspeglats på flera sätt under konferensen än i enstaka seminarier.

Kvinnor är otroligt utsatta och det hade varit passande om detta hade avspeglats på flera sätt under konferensen än i enstaka seminarier.

Vi har också fått lyssna till flera talare som betonar betydelsen av att gravida kvinnor får tillgång till behandling för att på så sätt förhindra att hiv överförs till barnet. Det är viktigt och nödvändigt men frågan är vad som händer sedan, när barnet är fött. Ett friskt barn kommer till världen men hur ser det ut med de sexuella och reproduktiva rättigheterna därefter? Får de unga tillgång till information, sexualundervisning och preventivmedel? Får de verktyg så att de själva kan bestämma när och med vem de vill skaffa barn med? Detta är betydligt mer kontroversiella frågor vilket inte minst märks tydligt i andra internationella sammanhang. Senast på FN-mötet om hållbar utveckling i juni ströks frågan om reproduktiva rättigheter helt ströks ur slutdokumentet.

Kvinnors situation lyftes på ett bra sätt av Oldri Mukuan från organisationen IPPI, i Indonesien. Hon beskrev situationen för kvinnor som katastrofal, de kränks på olika sätt bland annat genom tvångssterilisering och påtvingade aborter. Ogifta kvinnor som vill ha rådgivning kring sexuell och reproduktiv hälsa nekas just för att de är ogifta. På Filippinerna, berättar Jeffry Acaba från organisationen (ACHEIVE), att den som blir tagen av polis med kondom i väskan eller fickan kan åtalas för prostitution. Det blir svårt att skydda sig mot hiv med den typen av lagar och särskilt svårt blir det för personer som säljer sex.

Det är slående hur paradoxal världen är. Det finns så mycket kunskap från människor som arbetar direkt på fältet om vad som fungerar och vad som inte fungerar men när politik och religion blandas in blir det svårt att få till det i policys och strategier.

Många här i Washington talar om att målet är en ”AIDS free generation” och då blir det hela väldigt motsägelsefullt. Kvinnor måste få finnas med när ny politik på området utformas och respekt för allas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter måste vara självklart. Det är faktiskt alldeles nödvändigt att kvinnor, som Linda Scruggs sa, får tillgång till alla sina rättigheter, på alla områden. Annars uppnår vi aldrig målet med en ”AIDS free generation.”

Text: Silvia Ernhagen, pressekreterare RFSU

Sverige straffar hårdast för hiv - i världen

Matthew Weait, professor i juridik vid Birkbeck College på University of London, behöver åka hem till Storbritannien och tvätta strumpor. I fyra och en halv vecka har han rest i Danmark, Norge, Sverige och Finland för att hitta ett svar på frågan varför de nordiska länderna har världens hårdaste hiv-lagstiftning.

Studier stärker argument mot omskärelse av pojkar

En ny dansk studie kastar ljus över de medicinska och sexuella effekterna av manlig omskärelse. Gustav Nilsonne ser att resultaten stärker argumenten mot omskärelse.

"Låg risk att smittas av hiv"

Tre frågor till...
... Jan Albert, professor i virologi vid Karolinska institutet, som på tisdagen talade om smittspridning under konferensen Hiv, brott och straff.

Dömda för sin sjukdom

11-hivsem.JPG

Per-Ole Träskman, Joakim Berlin, Ingela Lekfalk och Ås Regnér.

RFSU:s första seminarium på bokmässan i Göteborg handlade om varför Sverige kriminaliserar hiv. Hur påverkas hiv-smittade av dagens lagstiftning? Hjälper straff att förebygga hiv, och vad finns det för alternativ?
 
– En person som är hiv-positiv är skyldig att informera om sin sjukdom i olika situationer så som innan sex. Men det råder stor osäkerhet över vad som egentligen gäller där allt ansvar läggs på den hiv-smittade, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Ingela Lekfalk är regissören bakom filmen Hur kunde hon? som handlar om Lillemor som blir smittad som 17-åring men väljer att inte berätta det för sin man och barn. När det uppdagades ledde det till åtal och 2,5 års fängelse. 
 
  – Jag gjorde filmen därför att Lillemor kom till mig och ville berätta sin historia, och innan dess visste jag absolut ingenting om hiv.

Vi får se ett klipp ur filmen där Lillemor berättar att hon var en av de första som smittades i Sverige och trodde att livet var slut. Men så kom bromsmedicinerna och hon fick hoppet åter och valde att inte berätta om sin sjukdom för någon, allt för önskan om ett normalt liv och rädslan att bli lämnad.

Per Ole Träskman är professor i straffrätt och menar att Sverige idag har en väldigt sträng lagstiftning. 
– Det är cirka 50-60 personer som har blivit dömda på grund av sin sjukdom. Det handlar om åtal för mord, dråp, vållande till annans död eller grov misshandel för att ha smittat någon annan. Problemet är att dessa åtal förutsätter uppsåt, och dessa personer har inte medvetet försökt att smitta någon. 
 
– Det råder en stor rättsosäkerhet i dagens lagstiftning där samma fall kan få kraftigt varierade utgångar där domarnas egna attityder påverkar mycket.

Joakim Berlin, rådgivare för Föreningen Hiv-Sverige är själv hiv-positiv och har stor insikt i dagens situation för hiv-smittade. 
– En del väljer att sluta ha sex helt på grund av rädslan att bli avvisade när de berättar om sin sjukdom. Andra åker utomlands för att ha sex, trots att det sker skyddat eftersom de är rädda för fängelsestraff om kondomen skulle spricka.

Rädslan är en röd tråd i diskussionen. Hiv-smittade är rädda för att få ett hård dom där ett längre fängelsestraff är vanligt. Och rädslan från andras sida att bli smittade. 
– Jag har läst utdrag ur en rättegång där en domare hade små sår på händerna och kände obehag att befinna sig i samma rum som en hiv-smittad. Det finns så stor okunskap kring ämnet, säger Ingela Lekfalk. 
 
– Vår rekommendation är att avkriminalisera alla fall förutom de som har haft ett uppsåt att smitta andra. Vi uppvaktar hela tiden ansvariga politiker och ministrar för att få en förändring, säger Åsa Regnér. 

– Idag läggs hela ansvaret på hiv-smittade, men vi måste börja jobba med att förebygga spridning och utbilda domare och politiker som man har börjat göra i Norge, säger Joakim Berlin.

– När jag gjorde filmen om Lillemor var jag rädd att hon skulle tvingas gå igenom ’en tredje rättegång’ där människor skulle döma ut henne. Men det är vi som är orsaken till att hon inte berättade, våra reaktioner och vår rädsla, säger Ingela Lekfalk.

Emma Lundberg 

Bild Carolina Hemlin
 
 

 

När rubrikerna tystnat

Det har gått drygt trettio år sedan den första aids-diagnosen ställdes i Sverige. Men medierna påverkar fortfarande vår bild av vem som lever med hiv.

Bangladesh bromsar hiv

I kontrast till många grannländer och trots fattigdom lyckas Bangladesh i kampen för att stoppa hiv. Ottar undersöker hur de lyckas.

Förnedrande hiv-test i Sydafrika

Sidor

Prenumerera på RSS - hiv