Taggat med: maskulinitet

Prison Punk

I USA, ett land besatt av att låsa in sina medborgare, har fängelser fått en egen mytologi med ett eget moralsystem. Tomas Hemstad undersöker vad kulturen runt män i fängelse berättar om maskulinitet, makt och sexuellt våld.

Heteronormativ hedersdebatt

Alán Ali om att killars utsatthet inom hedersnormen ofta förminskas och glöms bort i debatten.

Populär manskör mot normen

Kärlekssånger om män som åtrår män. Körläger med schemalagda gruppsamtal om känslor och om vad det innebär att vara man. Hellmans Drengar är den enda kören i världen som varvar körsång med normkritiska diskussioner om maskulinitet.

Bröder i bastun – den finska manlighetsmyten

Den finska manligheten kom i fokus när Finland i april lanserade frimärken med Tom of Finlands homoerotiska motiv. Ottar åkte till Finland för att se hur bastubadandet hänger ihop med myten om den finska manligheten.

Prenumerera på RSS - maskulinitet