Taggat med: papperslösa

Ett kliv upp ur sörjan

Papperslösa med hiv nekas rättigheter i Sverige- kvinnor far särskilt illa

Om du är svensk eller har uppehållstillstånd i Sverige kan du i de flesta fall leva väl med en hiv-diagnos. Men för den som saknar papper är situationen radikalt annorlunda.

››Jag har hamnat i ett hav utan slut och kan inte ta mig till land‹‹

Gömda Maduscha har nyligen gjort abort och inte träffat sina barn på ett år och tio månader.

Fri abort inte självklart i Sverige

Illegala aborter, i Sverige? En abort kostar tusentals kronor för en papperslös kvinna. Utan pengar blir det svårt. För de kvinnor som lever i ständig fruktan för utvisning finns risken att ta till desperata metoder för att undvika att bli upptäckta.

››Det här är inget liv‹‹

Marwa, 32, berättar om längtan efter barn och en oönskad abort.

Prenumerera på RSS - papperslösa