Taggat med: relationer

Sexualiserad arbetsplats

Interner ska fostras till goda medborgare. Men det är en fostran som präglas av stereotypa könsroller och en stark heteronorm. Utifrån sin erfarenhet som kriminalvårdare skriver Sigrid Aliki om hur relationen mellan interner och personal sexualiseras.

Att sova med fienden

Kärleken kan vara röd, grön eller alldeles blå. Men vad händer när den går över blockgränserna? Ottar har träffat paren som vet vad det innebär när det privata i högsta grad är politiskt.

Relationer i förändring

Hur fick man överhuvudtaget kontakt med en annan människa innan mobiler, mejl och facebook? Och hur påverkar våra nya sätt att kommunicera våra sociala och känslomässiga liv? Anders Rydell har läst en ny bok och funderar.

Polynormal over there

I San Francisco kommer polyrörelsen ut ur garderoben. Här finns kyrkor, advokater och matlag för ett liv bortom monogamin. Ottars Rasmus Malm har besökt stadens polyamorösa gemenskap.

Subscribe to RSS - relationer