Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Three to tango

Odd Glodeck, Mariette Glodeck och Helena Lindblom. Bild: Nadja Hallström.

För de som lever fler än två i ett förhållande och vill dela på rättigheter och skyldigheter uppstår en hel del praktiska problem. Det fick Helena, Odd och Mariette uppleva när de köpte ett hus tillsammans.

Mariette Glodeck, Helena Lindblom och Odd Glodeck har ägnat helgen åt att gräva ned 115 plantor häck importerade från Holland. Regnet hänger i luften och Mariette har tagit ut en semesterdag för att göra klart jobbet.

– Det är inte riktigt så här man vill tillbringa semestern men nu blir det så, säger hon och ger sig beslutsamt ut i trädgården i orange regnrock.

I villan bor Mariette, Odd och Helena, samt Mariette och Odds son Ben, 19, och hunden Natten, en svart pumi som de skaffat tillsammans. Det har gått tre månader sedan de flyttade in i 1950-talsvillan söder om Stockholm. Här finns tidstypiska detaljer bevarade, som originaldörrar i trä och inbyggda garderober. Målet är att få fram ännu mer av husets ursprungliga karaktär, bland annat genom att ta fram originalgolvet i trä.

– Vi tittade på många hus innan vi hittade det här, och det är nästan osannolikt perfekt. Förutom den fantastiska trädgården finns kallskafferi, kvällssol, plats för kökssoffa och precis lagom många skavanker och egenheter, säger Helena.

»Vi råkade bara vara tre som vaknade på morgonen och inte kunde sluta tänka på att ses så snart som möjligt.«Odd Glodeck

När Mariette och Odd för några år sedan träffade Helena hos gemensamma vänner hade de varit gifta i nästan 20 år.

– Vi var alla tre öppna för att vara flera i en relation, även om det kanske inte var något vi direkt planerade. Och sedan var det precis som för alla andra, vi blev väldigt kära i varandra. Vi råkade bara vara tre som vaknade på morgonen och inte kunde sluta tänka på att ses så snart som möjligt, säger Odd.

Odd Glodeck, Mariette Glodeck och Helena Lindblom med hunden Natten. Bild: Nadja Hallström.

Två år senare förlovade de sig över en långfrukost en solig vårdag i Berlin. Kort därefter flyttade Helena in i Odd och Mariettes bostadsrätt på söder.

– I princip var vi redan sambor och det blev överflödigt med två lägenheter, säger Odd. Rent praktiskt betalade Helena hyra som en inneboende. För att göra det enkelt att dela på utgifterna ville de ha ett gemensamt matkonto och försökte skaffa ett Ica-kort tillsammans. Men det gick inte. Inte ens betalkortet gick att registrera på tre.

– Vi frågade flera gånger varför vi inte kunde vara flera på kortet men de hade inga bra svar. De hade bara inte tänkt så långt. Antingen är man ensam eller två, säger Odd.

» Vi förklarade att vi hade hittat ett hus och ville ta ett lån tillsammans med Helena. Men de var helt oförstående till varför någon ens skulle komma på den tanken och sa nej direkt.« Odd Glodeck

Efter ett tag började det kännas trångbott i lägenheten. Dessutom hade Mariette alltid drömt om att ha en trädgård. De började spana efter hus och hittade villan i Bandhagen. Grundidén var hela tiden att de skulle äga den tillsammans.

Men eftersom Odd och Mariette hade pengar från försäljningen av lägenheten kunde de gå in med en kontantinsats på 50 procent av det totala beloppet. Resterande 50 procent delades upp på ett lån på tre personer. Mariette och Odd var sedan tidigare kunder hos SBAB och vände sig först dit.

– Vi förklarade att vi hade hittat ett hus och ville ta ett lån tillsammans med Helena. Men de var helt oförstående till varför någon ens skulle komma på den tanken och sa nej direkt, säger Odd. Då kontaktade de Nordea, där Helena var kund. Där fick de ett helt annat bemötande.

– Bankkvinnan var väldigt hjälpsam och positiv och blev upprörd över hur vi hade blivit behandlade av SBAB. Hon förstod inte varför det inte skulle vara möjligt och hjälpte oss genast.

Bild: Nadja Hallström.

När Ottar kontaktar SBAB svarar Karin Hellgren, chef för extern kommunikation, att de gör en individuell prövning av ansökningar med annan konstellation än ensam, gifta eller sambor. Tre personer kan alltså inte ansöka om lån digitalt, men enligt Karin Hellgren ska det faktum att man är fler än två i sig inte vara något problem. När vi berättar om Helena, Odd och Mariette säger hon att hon inte kan kommentera enskilda ärenden.

– Men att kunder har blivit bemötta på ett oförstående sätt beklagar jag djupt. På SBAB ska man som kund bli bemött med respekt och tydlighet oavsett ärende eller utfall, fortsätter hon.

Handelsbanken, Nordea, Skandia och Länsförsäkringar svarar att de kan tänka sig att bevilja lån till fler än två låntagare, men att de alltid gör en individuell bedömning av låneansökan.

Mariette, Odd och Helena står än så länge som likvärdiga ägare på kontraktet. I samband med husköpet kontaktade de en jurist för att skriva ett kontrakt som garderar dem för tänkbara framtida rättsliga processer. Tyvärr blev det dyrare och krångligare än de räknat med, så just nu står de utan.

Erik Mägi. Foto: Jeffrey Johns.

Erik Mägi är jurist och författare till boken Stjärnfamiljejuridik och har tidigare gett juridisk rådgivning till hbtq-personer och andra ickenormativa familjekonstellationer. Idag är han doktorand i civilrätt vid Göteborgs universitet. Han anser att den familjerättsliga lagstiftningen som finns i Sverige idag, äktenskapsbalken och sambolagen, saknar utrymme för nyanserade och flexibla lösningar.

– Bägge har två personer som utgångspunkt. Därför blir det i praktiken ofta så att om en tresamhet flyttar ihop hamnar två av personerna inom ramen för sambolagstiftningen, medan den tredje hamnar utanför. Därför kan det bli svårt att få tresamheten att fungera jämbördigt, säger han.

Även för de som bor i hyresrätt kan det bli svårt att skapa en jämlik flersam boendesituation. Enligt Erik Mägi finns det egentligen inget hinder mot att ha tre eller fyra på ett hyresavtal enligt hyreslagen. Men i praktiken är det få hyresvärdar som tillåter fler än två personer, något som bekräftas av alla hyresvärdar som Ottar har kontaktat.

Presschefen för HSB, André Johansson, svarar att de inte har några gemensamma bestämmelser för hela HSB, men att han inte känner till någon som tilllåter tre eller fler personer på hyreskontraktet.

»Det blir till exempel svårt om en av hyresgästerna missköter sig och uppsägning krävs«, uppger han i ett mail. Stockholmshem vill inte ha fler än två på hyresavtalet på grund av deras arbete mot »oriktiga hyresförhållanden«.

– Som bostadsmarknaden ser ut i Stockholm kan fler parter i hyresavtalet öppna upp och underlätta »handel« av kontrakt, och det vill vi motverka, uppger kommunikationschef Åsa Stenmark.

»Med dagens lagstiftning är det inte bara några flersamma triader som får problem utan även kollektiv, barn med bonusföräldrar, vänner eller syskon som äger en bostad tillsammans.« Erik Mägi

Erik Mägi brukar rekommendera att tre eller fler personer som har en sexuell relation och vill bo tillsammans skriver ett avtal där det står att sambolagen inte ska gälla dem. Om de äger bostaden och viktig egendom tillsammans kan de upprätta ett samägandeavtal (se lista här).

– Fördelen med ett samägandeavtal är att det blir flexibelt. De som utformar det kommer fram till hur det ska se ut, även när det gäller bodelning. Nackdelen är att det kräver mycket kunskap och tid och behöver gås igenom av en jurist som kan kosta mycket pengar.

Erik Mägi tycker att lagstiftningen skulle behöva ändras för att förenkla för andra familjekonstellationer.

– Med dagens lagstiftning är det inte bara några flersamma triader som får problem utan även kollektiv, barn med bonusföräldrar, vänner eller syskon som äger en bostad tillsammans.

Bild: Nadja Hallström.
Hunden Natten på trappan. Bild: Nadja Hallström.

Odd Glodeck efterlyser en sambolag där tre personer kan räknas som likvärdiga parter. Han skulle också önska att det fanns en juridisk möjlighet för flera att vara gifta med varandra istället för att som nu tvingas överväga skilsmässa för att få ett juridiskt jämställt förhållande. Feministiskt initiativ har föreslagit att äktenskapsbalken och sambolagen ersätts med en samlevnadsbalk som täcker alla samlevnadsformer. Men förslaget har mötts av motstånd, bland annat av dem som menar att det skulle främja patriarkala strukturer med polygami och månggifte. Odd förstår inte riktigt resonemanget.

– Vad jag kan se finns inget som skulle öka risken för förtryck bara för att det är flera personer i ett förhållande. Många kan hamna i ett förtryckarförhållande ändå.Även Erik Mägi tycker att debatten behöver nyanseras.

– Diskussionen måste vidgas från att handla om gammeldags, patriarkal polygami till de behov som finns av att flera bor tillsammans. Vi vet ju att det också finns starkt patriarkala tvåsamhetsrelationer. Det är inte flersamheten i sig som innebär ojämställdhet.

Anna Jonasson är frilansjournalist

Bild Nadja Hallström


Läs mer

Bostadsdrömmar

Bostadsutopier för fler!

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.