Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
#4
01

#4 2001
Ottar

Artiklar från denna årgång av Ottar ligger inte på vår webbplats. Nedan kan du läsa kort information om vad Ottar nummer 4, 2001 innehåller.

Ur innehållet:

Mest nej – katolska kyrkan och sexualiteten
Nej till sexuell utlevnad för homosexuella, nej till abort, nej till preventivmedel, nej till onani och nej till skillsmässa. Nej till all sexualitet som inte sker inom det oupplösliga äktenskapet mellan en man och en kvinna. Fredrik Emanuelsson och Furio Cesare, katolska präster som lever i celibat och verkar i Rom, Italien, motiverar kyrkans sexualpolitik.

Tills döden skiljer oss åt
Lisa och Magnus Wetterberg är katoliker och försöker leva som de lär. Preventivmedel har de valt bort och i äktenskapet är de för evigt förenade.

Infor döden är vi alla lika – vill vi det?
De flesta människor hoppas att de ska bli ihågkomna för den de var när de inte längre finns i jordelivet. Men för en del sätts hela identiteten i gungning i det ögonblick de dör. Ingeborg Svensson, forskare vid Stockholms universitets etnologiska institution, har tittat närmare på homosexuella mäns begravningsriter.

Queer Kids
Sage, Kalle, Björn och Mimmi har format sina identiteter med tidningen Zon, chatten Sylvester och QX-glam. Med Eva Dahlgren i finrummet och Magnus Carlsson på löpen, med Fucking Åmål på repertoaren och queertester i Aftonbladets söndagsbilaga. De är storstadens medelklassbarn med tillgång till allt. De bestämmer hur vi kommer att se på kön och sexualitet i framtiden. Har man råd att ifrågasätta sig själv mer, om man är sjutton år?

Förövare utan hjälp
Redan 1998 bildades STOP-gruppen för att arbeta fram en möjlighet till omhändertagande av vuxna som riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn. Men fortfarande är det svårt att möta det behov som finns. Ottar har talar med Suzanna Boman, psykoterapeut på RFSU-kliniken, som sitter med i STOP-gruppen.

Den onde och den gode
Anledningarna till att köpa sex varierar. ”Köper inte jag så gör någon annan det” och ”mannens naturliga begär”, är några. Och ofta är det män som köper och kvinnor som säljer sex. Ålder på den prostituerade spelar mindre roll för den sexköpande, vilket innebär att många av dem också blir barnmisshandlare. Men att kalla dessa sexköpare pedofiler är inte korrekt, menar sociologen Jolia O’Connell Davidson.

Äldre och sex – opassande?
Äldre njuter av sex och är lika nöjda som yngre. Men de är inte synliga i vårt samhälle – varken i konsten, kulturen eller medvetenheten. Bara unge, vackra kroppar ägnar sig åt sex.

Beställ lösnummer av Ottar här!

Artiklar

ARTIKLAR I DETTA NUMMER