Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
#3
03

#3 2003
Ottar

Artiklar från denna årgång av Ottar ligger inte på vår webbplats. Nedan kan du läsa kort information om vad Ottar nummer 3, 2003 innehåller.

Innehåll i detta nummer:

Allt har ett pris
Fredrik var 13. En gubbe ville titta på när han onanerade. För det fick Fredrik pengar. Och så har det fortsatt. Hans beslut att sälja sex är enligt honom själv väl övervägt. Men det är ändå inget han går ut öppet med.

Manlig prostitution väcker tankar. Om maktrelationer och gränsdragningar. ”Bland heterosexuella finns prostitution inbakat i relationen. Det är ju alltid en som har mer pengar. Ofta mannen”, säger Fredrik.

Vem bryr sig om barnenNärhet och kärlek – grunden för föräldraskapet. Men gäller det enbart heterosexuella par? Många barn i världen behöver nya föräldrar. Trots det är svenska adoptionsorganisationer inte särskilt intresserade av att hjälpa homosexuella par att adoptera.

HBT på schemat
Nu börjar landets högskolor och universitet ta sex- och samlevnadsundervisningen på allvar. Umeå universitet är först ut med ett obligatoriskt HBT-moment för blivande lärare.

Stridbar – omstridd
Ett jämlikt samhälle bygger på allas rätt att ta plats, menar Hjallipedagogikens grundare Margrét Pála Olafsdóttir. Hon har väckt starka känslor med sin modell för att uppnå balans mellan könen; separera pojkar och flickor från varandra under förskoleåren.

Min familj
Ett bildreportage om familjen.

Nu kommer nätverksfamiljen
Kärnfamiljen har fått konkurrent – av nätverksfamiljen. Förfärligt, enligt en del. Bara av godo, menar andra. Men trots att det numera ges plats för olika typer av konstellationer har kärnfamiljen en stark position i set svenska samhället.

Kompakt tystnad
Hur kan fyrtio barn vara tysta i flera år? Ottar försöker förstå varför barn inte berättar om sexuella övergrepp. 

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2003) 

Artiklar

ARTIKLAR I DETTA NUMMER