Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
#2
02

#2 2002
Ottar

Artiklar från denna årgång av Ottar ligger inte på vår webbplats. Nedan kan du läsa kort information om vad Ottar nummer 2, 2002 innehåller.

Ur innehållet:

Det tredje könet
Förut betraktades hermafroditer som freaks och visades upp på kringresande shower. Nu kämpar de intersexuella för att göra sina röster hörda. Trötta på att förvisas till skamvrån. Upprörda över att läkare fortsätter att operera intersexuella barn till ett av könen, ofta en flicka. Istället vill de kalla sig det tredje könet.

Maj-Lis Lööw om framtidens bistånd: Kvinnan måste själv vilja lägga ner kniven
Rikta biståndet till 20 länder som arbetar för demokrati och en gemensam värdegrund av mänskliga rättigheter. Det föreslår den parlamentariska kommittén Globkom. Maj-Lis Lööw, tidigare minister (s) och ordförande för kommittén svarar på Ottars frågor.

Pappa kom hem – revolutionen ingen vill ha?
Det har gått 26 år sedan föräldraförsäkningen infördes och fortfarande är det kvinnorna som är hemma med barnen. År 2001 tog pappor ut knappa 14 procent av föräldrapenningen – och ett försvinnande fåtal är hemma med barn som är under ett och ett halvt år. Går det över huvud taget att tala om jämställdhet och lika möjligheter om inte ansvaret för barnen delas lika?

Direktör Frejhagen – med frun vid sin sida
Birgitta Frejhagen är van att bryta mark. Hon har suttit på toppositioner i en mansdominerad affärsvärld – och hoppat rätt ut i arbetslöshet. Nu minglar hon åter bland makthavare – med frun Louise vid sin sida.

Läppar!
Blöta, söta, långa, tjocka… Om kvinnans könsorgan.

Vem älskar en singel?
Det föds för få barn i Sverige. Anledningarna är en allt tuffare arbetsmarknad och svårigheter att kombinera barn med arbete. Men det finns andra orsaker, subtilare och svårare att ändra med politiska åtgärdsprogram. Åtta av tio 35-åringar som ännu inte fått barn säger att de beror på att de inte träffat någon att bilda famij med.

Alla gör det ingen talar om
De vet ingenting m mens eller preventivmedel. De fattigaste ungdomarna är de som drabbas värst. På läkarstationen i slumområdet Rajendra Nagan utanför Bangalore i södra Indien utförs ett par aborter i veckan. Ottar har varit där och lärt sig hur man får ta omvägar till sexualupplysning.

Ung och slak – därför står den inte
Unga män har problem med erektionen. Stefan Arver, överläkare på Andrologiskt Centrum vid Karolinska sjukhuset. förklarar.

Beställ lösnummer av Ottar här!  

Artiklar

ARTIKLAR I DETTA NUMMER