Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Till minne av David Kato

Efter mordet på David Kato, förespråkare för hbt-rörelsen och mänskliga rättigheter i Uganda, är sorgen och bestörtningen stor, och det internationella fördömandet starkt.

David Kato, en av Ugandas starkaste röster för mänskliga rättigheter och frontfigur i kampen mot diskriminering av hbt-personer, själv öppet homosexuell, mördades onsdagen den 26 januari i sitt hem i Kampala. Enligt vittnen ska en man ha tagit sig in i hans hem och misshandlat David Kato till döds med en hammare. Begravningen hölls i fredags, den 28 januari, och representanter för flera länders ambassader närvarade, bland annat Sveriges. Tyvärr visade sig homofobins fula ansikte även där, när prästen i sin predikan uppmanade alla homosexuella att be om förlåtelse för sina synder.

David Kato var en av dem som i november 2010 stämde den ugandiska tidningen Rolling Stone, som i oktober hängt ut ett antal homosexuella i tabloiden med namn och bild och med uppmaningen ”Hang them”, och vann åtalet. Tidningen förbjöds av domstol att publicera fler uthängningar och till skadestånd.

››Han var en tongivande deltagare inte bara för den enorma kunskap och erfarenhet han besatt utan även för sin personlighet.‹‹

Fördömandet av mordet har varit stort internationellt bland organisationer för mänskliga rättigheter likväl som stater, många har uttryckt sin sorg och bestörtning, Vita huset skickade ut ett pressmeddelande där de särskilt tryckte på homosexuellas rättigheter som mänskliga rättigheter.

Utsattheten för hbt-aktivister i Uganda har ökat markant senaste åren, och sedan publiceringarna i Rolling Stone har flera personer misshandlats och många gått under jord, homosexualitet är kriminaliserad och det ligger ett lagförslag som vill införa dödsstraff för ”upprepad” homosexualitet.

Välkänd för sitt engagemang
Som välkänd ambassadör för mänskliga rättigheter och ett öppet samhälle utan diskriminering, främst genom organisationen SMUG (Sexual minorities Uganda) hade David Kato många vänner och kolleger världen över. I Sverige har David Kato både vänner och kolleger, flera svenska organisationer samarbetar med hbt-rörelsen i Uganda. David Kato var nyligen på en kurs i Sverige, arrangerad av RFSU och RFSL.

– Hösten 2010 var David en av deltagarna på kursen ”LGBT and Human Rights”. Han var en tongivande deltagare inte bara för den enorma kunskap och erfarenhet han besatt utan även för sin personlighet och roll i gruppen, säger Christine Gave, samordnare för RFSU:s internationella kurser.

– Många på kursen kallade honom för ”farfar”, ett tecken på den respekt som så många hbt-personer och aktivister kände.

– Han blev 46 år gammal, och ägde ett stort personligt mod kombinerat med en ödmjukhet och omtanke om andra. Han arbetade för ett samhälle där alla skulle åtnjuta samma rättigheter och friheter. Han sa alltid att hbt-rättigheter inte var några speciella rättigheter utan att det handlade om mänskliga rättigheter, säger Christine Gave.

Uganda måste hitta den ansvarige
Aktörer försöker nu sätta press på Ugandas regering för att de ska gå till botten med mordet. Biståndsminister Gunilla Carlsson sa i ett pressmeddelande från Utrikesdepartmentet 27 januari: ”Polis och myndigheter måste nu skyndsamt göra en grundlig utredning så att den eller de ansvariga kan ställas till svars och straffas.”

– David Kato och hans vänner var medvetna om de risker som arbetet innebar men valde ändå att vara öppna med sin sexuella läggning, övertygade om alla människors lika värde och rättigheter och om att förändring är möjlig, skriver RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Text: Carolina Hemlin
Bild: Karin Lenke

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.