Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Tjejer, killar och porr

Ottar ställer fem frågor till socionomen och forskaren Lotta Löfgren-Mårtensson, som tillsammans med Sven-Axel Månsson publicerat studien Sex överallt, typ?! Lotta Löfgren-Mårtensson fick RFSU-priset 2003.

Ni har intervjuat ungdomar mellan 14 och 20 år om deras inställning till pornografi. Konsumerar ungdomar mer porr idag än de gjorde för tio år sedan?
Vi har inte gjort någon jämförande undersökning, men studien visar att i princip alla säger sig ha sett porr, antingen frivilligt eller ofrivilligt. Framförallt är det via internet som man kommer i kontakt med porr och det är ju en explosionsartad användningsökning de senaste åren.

Skiljer sig upplevelsen av porr mellan killar och tjejer?
Killar är överlag mer positivt inställda till porr och använder porr mer, även om könsskillnaderna i någon mån ändras över tid. Killar i övre tonåren blir då något mer negativt och kritiskt inställda och det fi nns en tendens till att tjejer blir aningen mer positiva. Många har också en ambivalent inställning till porr; man tar avstånd från det och tycker det är fel, ändå kan man inte låta bli att reagera sexuellt på det också.

Varför och hur använder ungdomar porr?
Ungdomarna berättar att de använder porr av främst av tre skäl: 1) Som umgängesform (tillsammans med kompisar, mest på skämt, samtidigt som man kollar vad andra verkar tycka är attraktivt). 2) Som kunskapskälla (även om ”kunskapen” inte sväljs okritiskt, så ”nån ny ställning kanske man kan lära sig, typ”) och 3) Som inspiration vid onani eller (ett fåtal) tillsammans med en partner.

Hur påverkas unga av porr?
Många, framförallt tjejer, säger att de blir upprörda, medan andra säger att de inte orkar bry sig. De flesta tror att pornografi påverkar unga tjejer och killars självkänsla på ett negativt sätt, även om de flesta säger att just de själva inte blir så påverkade! Fler tjejer än killar menar att de påverkas av utseendeidealen, och de tror dessutom att killarna påverkas av prestationskraven, även om de inte vill ”erkänna” det.

Hur ska lärare bli bättre på att prata med elever om porr?
Ett förslag är att bara låta eleverna berätta om sina funderingar, erfarenheter och upplevelser. Vår undersökning, där vi träffade unga både i enskilda intervjuer och i fokusgrupper, visade att ungdomarna hade jättestort behov av att prata om ämnet och att de skulle vilja diskutera det mycket mer!

Carolina Hemlin

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2006)

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.