Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage HBTQI

Transpersoner på konferens trakasserade i Malmö

I oktober samlades europeiska transorganisationer för att diskutera hatbrott och diskriminering, men deltagarna blev själva trakasserade på gatan och krogen, och fördomsfullt bemötta av Malmöpolisen.

”Hatbrott i Europa” var rubriken på ett av seminarierna på den tredje europeiska transgenderkonferensen som hölls i Malmö i oktober. Deltagarna kom från ett trettiotal länder i och utanför Europa. De tillhörde alla paraplyorganisationen Transgender Europe, TGEU. En av konferensens dagar attackerades fyra turkiska deltagare på gatan med rasistiska glåpord och kastade ägg. De anmälde brottet.10-r-nov-zelaya.jpg

– Malmöpolisens transfobiska förhör gjorde oss mycket kränkta och förvånade. Vi trodde Sverige var mer tolerant, men det här visar att hatbrott finns överallt, säger en av de utsatta, Zelaya Tunc från Turkiet. Polisen frågade bland annat om hur ofta de klädde ut sig, varför de såg ut som de gjorde, om de hade rätt att vistas i Sverige och andra för anmälningen ovidkommande frågor. När samma sak upprepades på en krog senare valde de trakasserade att inte anmäla på grund av polisens uppträdande. Ett hundratal personer från konferensen demonstrerade därför en av kvällarna utanför den restaurang i Malmö där delegater blivit trakasserade.

”Naturens misstag” enligt Vatikanen
Antropologen Carsten Balzer/Carla LaGata från Tyskland forskar på TGEU:s uppdrag om hatbrottens utbredning över världen i ett projekt kallat Trans Respect versus Transphobia.

››Polisen frågade bland annat om hur ofta de klädde ut sig, varför de såg ut som de gjorde, om de hade rätt att vistas i Sverige.‹‹

– Vi träffar delegater inom FN, EU och inom många andra sammanhang för att informera om hur man ska kunna möta hatbrott mot transpersoner, förklarar han/hon på ett av konferensens seminarier. Ofta är det turkiska och latinamerikanska sexarbetare som utsätts för de transfobiska hatbrotten i Europa. Rosanna Viano från den italienska organisationen Gruppo Luna presnterade statistik och berättade också hur både katolska kyrkan och den konservativa regeringen i Italien motarbetar transpersoner. Bland annat genom uttalanden från Vatikanen om att det naturligt bara finns män och kvinnor och att transpersoner är ”naturens misstag”.

– Dagligen sker trakasserier men bara ett fåtal hamnar i pressen och de flesta som utsätts är obenägna att anmäla eftersom de inte litar på polisen, säger Rosanna Viano.

10-r-nov-morton.jpgTGEU som är en ideell organisation, bildad 2005 i Wien, arbetar bland annat med att definiera transpersoner såatt de ska kunna synas även i lagstiftningen. James Morton från Skottland visade hur de där arbetat länge och tålmodigt med att få hatbrott mot transpersoner likställt med diskriminering till följd av ras eller religion.

– Först när vi tog med även funktionsnedsatta i kraven började politikerna lyssna och 2009 fick vi äntligen en lag som också innefattade kriminalisering av hatbrott mot transpersoner. Så ge inte upp, även om det tar lång tid, uppmanade James Morton andra deltagare.

Text och bild: Cajsa Carrén


Läs mer

Mer information om konferensen (tgeu.org)

Fler artiklar