Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Tusen nya offer för övergrepp

Vid konferensen för USA:s katolska biskopar i februari presenterades en studie om hur kyrkan hanterat att präster begått sexuella övergrepp.

Studien visar att man fått in 1 092 nya anklagelser. Flertalet av dessa kommer från män – och de riktas mot totalt 756 präster. Flera av övergreppen ska ha skett 30 år tillbaka i tiden. 22 anklagelser kom dock in från barn år 2004.

Totalt ska 10 667 fall av övergrepp mot minderåriga skett 1950-2004, enligt John Jay College of Criminal Justice, New York. Men Survivors Network for those Abused by Priests (SNAP) är mycket kritiska till kyrkans agerande. De menar att anklagade präster fortfarande tillåts arbeta, tre år efter skandalen, och att ingen biskop ännu har avkrävts ansvar.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2005)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.