Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Recension

Två tummar upp för Norm Form

Hur hänger sexualpolitik och design ihop? Och vad kan en androstol – en gynekologstol för män – berätta om jämställdhet och brister inom vården? Idag öppnar Norm Form. Ottar tipsar om en utställning som får oss att tänka normkritiskt i vardagen.

På Arkdes – arkitektur- och designcentrum – kan den som vill just nu gå och se Norm Form. En utställning som genom arkitektur, form och design vill utmana normer och visa på maktstrukturer i det svenska samhället.

Här finns bland annat Cyborg Dildo av Hanna Kisch, en glittrande enhörningsliknande dildo som ifrågasätter föreställningen om kroppen som en av två – kvinna eller man – och som istället vill fokusera på njutning för ett tredje kön, Abort n’go av Cristine Sundbom ett litet och portabelt abortkitt som ställer frågor som varför den tillåtna och lagliga aborten ändå skambeläggs i den svenska kontexten, och även den tidigare uppmärksammade Androstolen, en gynstol för män framtagen av en grupp på Halmstad Högskola.

Androstolen 2
Foto: Martin Brunn Modell: Carl-Olof Berg

Genom 37 designverk i olika material, färg, form och storlek vill Norm Form berätta en historia av hur föremål under lång tid upplevts och präglats av åldersdiskriminering, makt, klass, kärnfamiljen, rasism, könsuttryck och sexism, liksom hur städer stänger ute olika grupper och personer med till exempel normbrytande funktionsvariationer.

»När vi pratar om normkritik och jämställdhet får vi det kritiska tänkandet, men blir oftast lämnade med frågan ›vad kan jag göra?‹«

– När vi pratar om normkritik och jämställdhet får vi det kritiska tänkandet, men blir oftast lämnade med frågan »vad kan jag göra?«, säger Camilla Andersson som är arkitekt, forskare och en av tre curatorer för Norm Form.

Enligt Camilla Andersson är form och design ett relativt enkelt sätt att visa upp rådande normer och maktstrukturer i samhället, men hon menar också att design det är ett sätt att ge »svar« eller konkretisera möjliga förändringar.

– Ta Androstolen. Den började som en undersökning av kvinnors upplevda utsatthet i gynstolen, men slutar i upptäckten av att andrologi – läran om mannens könsorgan – inte är en egen specialitet, vilket bland annat inneburit att män vid undersökning av prostatan helt saknat en undersökningsstol, säger hon.

»Androstolen placerar den manliga patienten med rumpan upp i vädret lutad över en metallisk, ranglig och hög undersökningsstol.«

Androstolen placerar den manliga patienten med rumpan upp i vädret lutad över en kliniskt vit, ranglig och hög undersökningsstol. Verket är inte menat att faktiskt användas inom vården, men väcker ändå starka känslor och viktiga frågor om framtida behov som finns inom design och formutveckling på detta område.

Ottar ger två tummar upp för en rolig och innovativ utställning som får oss att tänka flera varv kring för vem och av vem ett föremål är skapat.

Isabel Lind

Norm Form visas på Arkdes i Stockholm 6 okt 2017 – 11 feb 2018. Fri entré.


Läs mer

Norm Form – Arkdes

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska