Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Ung utan lust

Ottar har träffat Marianne Göthberg, psykoterapeut på RFSU-kliniken, som i dagarna slutfört en rapport om unga pars sexuella problem.

I vilken ålder är ”unga par”?
– De flesta av de 38 paren är mellan 20 och 35 år. Många har haft svårt att få hjälp på andra håll. Därför prioriterar vi på RFSU-kliniken den här gruppen sedan några år tillbaka.

Vilket är det vanligaste problemet de unga paren har haft?
– Avsaknad av lust. Hela 17 par sökte för det, i nio fall gällde det kvinnan och i sex fall mannen. I två av paren önskade den ena mer sex än den andra.

Du har jobbat i några år med att samtala med människor om sexuella problem, vad har förändrats över tiden?
– Att männen nu också söker för bristande sexuell lust, ett problem som framför allt kvinnor sökte för tidigare.

Vad beror det på?
– Det har blivit mer tillåtet att prata om avsaknad av lust för män. Förr uttryckte de istället sina problem i termer av funktion.

Vilka orsaker kan ligga bakom avsaknad av lust?
– Framför allt handlar det om att man har svårt med tillit, intimitet och närhet och att man inte vågar tala om problemet med varandra. Majoriteten har haft problem i form av förluster under sin uppväxt. Avsaknaden av tillit uttrycktes hos en del som orealistiska krav och förväntningar på både sig själva och partnern. Flera kunde säga: ”Vi vet ju inte hur det ska vara i ett parförhållande”. Hur man trott att andra har det, har fått vara en ledtråd. Detta betyder alltså att sexuella problem egentligen inte alltid är sexuella.

Finns det något som överraskade dig när du sammanställde rapporten?
– Ja, att det är som om sexlivet kommit att spela en närmast livsavgörande roll. Påfallande många hade vuxit upp i skilsmässohem och flera säger att de av olika anledningar saknat stöd av föräldrarna under uppväxten. För många fanns en rädsla för att de skulle upprepa föräldrarnas misslyckande om det sexuella problemet inte kunde lösas.


Hur långa kontakter har terapeuten haft med paren?– Det har varit lite olika men över lag handlar det om ganska korta kontakter. Hela 25 par gjorde ett till tre besök.

Har samtalen hjälpt de unga paren?
– Det verkar som om de flesta har varit nöjda med att ha fått hjälp med att form ulera sina problem, vilket bland annat har lett till en större öppenhet inför varandra. Ett flertal som hade problem med sexlusten har fått tillbaka den.

Silvia Sjödahl

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2004)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.