Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Våldtäktsstatistik 1950-2017

Anmälningarna ökar och andelen uppklarningar minskar. Ottar bad datajournalisterna på J++ gå igenom statistiken kring våldtäkter.

1. Anmälningar ökar och andelen uppklarningar minskar

Uppklarning och personuppklarning

Att ett anmält brott är »uppklarat« kan betyda allt från att någon dömts i domstol till att det inte inleddes en förundersökning, till exempel för att det ansågs uppenbart att ett brott inte begåtts. Den typen av uppklarningsstatistik finns fram till 2013. Från 2007 förs statistik över »personuppklarade« brott. Det inkluderar alla brott där det funnits en misstänkt person när förundersökning är klar. När det finns en misstänkt i ett våldtäktsfall betyder det nästan alltid att åtal väcks.

Uppklarning 2014-2017

Under våren drog Brå tillfälligt tillbaka sin statistik för dessa årtal och därför finns de inte med i Ottars granskning i papperstidningen. De finns däremot med i denna sammanställning. Utvecklingen är densamma: Anmälningarna ökar och andelen uppklarningar minskar.

2. Mindre än hälften klaras upp

För att undvika missvisande statistik genom att anmälan, uppklarning och åtal skett olika år har vi räknat ut ett snitt för perioden 2007-2013. Skälet till att vi valt dessa årtal är att den tillgängliga statistiken gällande uppklarning sträcker sig fram till 2013 och den nya sexualbrottslagstiftningen fanns på plats 2007.

LÄS mer om våldtäkterna som fastnar i rättskedjan: Sofia Österlöf blev våldtagen men gärningsmannen friades

3. Uppklarningen varierar i polisregionerna

Vid polisens omorganisation 2015 bildades polisregioner. Brå redovisade tidigare siffror för varje län. I sammanställningen har siffrorna från den tidigare indelningen slagits samman för att vi ska kunna redogöra för hur det ser ut i regionerna så som de är utformade i dag.

SÅ TOG VI FRAM STATISTIKEN Datajournalister på J++ har på Ottars uppdrag sammanställt anmälnings- och uppklarningsstatistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Genom att analysera siffrorna har vi kommit fram till att anmälningarna har ökat under lång tid och att andelen som klaras upp minskar. Vi har använt oss av Brås definitioner av uppklarning. Se förklaring vid figur 1.


Läs mer

Stopp i rättskedjan. Ottar granskar våldtäkterna. (2018)

Alkohol vanligaste drogen vid våldtäkt på krogen

Ottar tema Brott & Straff (2013)

Fler artiklar