Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

Vårda förövarna för offrens skull

År 2004 anmäldes cirka 2 700 sexualbrott i Stockholms län och mörkertalet är stort. Bland dem som är på väg att begå brott eller ligger bakom en del av mörkertalet finns förövare som vill ha hjälp för att inte begå eller återfalla i brott. Men när de som arbetar med utsatta barn får kontakt med behandlingsmotiverade förövare, eller de presumtiva förövarna, finns det ingen instans att hänvisa dem till.

RFSU:s erfarenhet visar att behovet av en specialiserad enhet är stort. Till RFSU-kliniken söker ett stort antal personer för både rådgivning och behandling. Även personal inom psykiatrin vänder sig till oss för handledning och förfrågningar.

I dagarna har beskedet kommit att Huddinge sjukhus får behålla sin sexologiska mottagning vid psykiatriska kliniken ytterligare ett år. Det glädjer oss självklart, då det är landstingets enda mottagning som specialiserat sig på att utreda och behandla personer som löper risk att förgripa sig på barn eller missbrukar barnpornografi.

En sådan specialenhet borde vara en självklarhet för varje större landstingsregion och det är upprörande att verksamheten inte är permanent. En tydligt specialinriktad verksamhet med psykiatrisk kompetens skulle kunna vara ett kunskapscenter för att utveckla forskning och behandlingsmetoder.

Att erbjuda vård och behandling till förövare som begått, eller är rädda för att begå, övergrepp är ett brottsförebyggande arbete som ytterst handlar om att skydda barn.

Suzanna Boman, leg psykoterapeut, RFSU-kliniken

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2005)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.