Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Vaga besked från ministern

Jan Björklund, utbildningsminister

Vad hände med sex och samlevnaden i den nya lärarutbildningen? Ottar söker svar av utbildningsminister Jan Björklund, men förgäves.

Till hösten 2011 startar den nya lärarutbildningen. Många av dem som kämpat för att sex och samlevnad ska bli ett obligatoriskt inslag för blivande lärare jublade när de såg regeringsförslaget som ligger till grund för förändringarna av lärarutbildningen. I propositionen ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” från 2009 står nämligen att ”…sex- och samlevnad, bör kunna rymmas inom den utbildningsvetenskapliga kärnan…”. Det vill säga räknas som en del av de centrala kunskaper alla lärare ska få under utbildningen. Det här var något nytt.

Men formuleringen ”bör kunna rymmas” innebär i praktiken att de drygt tjugo lärosäten som erbjuder lärarutbildningen i Sverige kan välja att betrakta sex och samlevnad som en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan – eller inte.

Varför stannade förslaget vid”bör kunna rymmas” istället för ”ska rymmas” undrade Ottar och sökte utbildningsminister Jan Björklund i april. Men han var uppbokad fram till midsommar och kunde inte svara på frågor om lärarnas sex och samlevnad, meddelade departementet.

Peter Honeth, statssekreterare åt utbildningsministern, svarade istället.Varför valdes den vaga formuleringen ”bör kunna rymmas” framför ”ska rymmas”?– Vi tycker inte att det är vagt. Det finns ett antal viktiga områden som bör kunna ingå i den utbildningsvetenskapliga kärnan och att de nämns ska ses som en markering om att de är viktiga områden. Men grundtanken med den utbildningsvetenskapliga kärnan är att den i första hand ska avse generell kunskap som är nödvändig för alla lärare. – Sex och samlevnad är inte lika relevant för alla lärare. Lärare i årskurs fyra till sex och biologilärare har ett särskilt ansvar för sex och samlevnad.Formuleringen ”bör” öppnar i praktiken för en möjlighet att välja bort sex- och samlevnad som en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan på lärarutbildningen. Vad finns det för garanti för att sex- och samlevnadsfrågor tas upp på utbildningen? – Varje lärarutbildning har ansvar för att lärarna förbereds för den undervisning som de ska bedriva. Sex- och samlevnad har funnits i läroplanen, sedan 1955. RFSU:s kartläggning från 2004 visade att hälften av lärarutbildningarna saknade kurser i sex och samlevnad och endast sex procent av alla utexaminerade lärare hade fått utbildning inom området. En studie genomförd av Göteborgs unuversitet som kom 2009 bekräftade denna siffra. Läroplanen är alltså inte någon garanti för att elever får en kompetent undervisning i sex och samlevnad – hur ska det här problemet lösas?– Delvis får man ju lösa det på lärarutbildningen med betoning på de lärare som ska ha ett särskilt ansvar för sex och samlevnad. Därutöver är det mycket viktigt med fortbildning och stödmaterial för lärarna. Det här är uppenbart något som många lärare upplever som svårt och jobbigt. Men skulle inte de här dokumenterade problemen kunna vara ett argument för att göra sex och samlevnad obligatoriskt på lärarutbildningen? – Att det finns med för lärare i årskurs fyra till sex och för vissa ämneslärare räcker som reglering på lärarutbildningen. Sedan är det inte frid och fröjd med det. Kartläggningar visar att det finns ett stort behov av att stärka kompetensen inom sex och samlevnad.Som du nämt finns en tydlig skrivning om sex och samlevnad för lärare i årskurs fyra till sex. Av examensförordningen framgår att studenten ska ”visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad”. Varför gäller det just de årskursena?– I den åldern är sexualitet en väldigt aktuell fråga. Det är ofta då man börjar bli medveten om sin sexualitet.

”Lärarutbildningen ska ta sin utgångspunkt i skolans läroplaner. Men man får väl ha viss respekt för att en del lärare upplever sex och samlevnad som svårt, just för att det är så värderingsbaserat.”

Vikten av sex- och samlevnadsundervisning slås bland annat fast i slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). RFSU har argumenterat för nödvändigheten att göra sex- och samlevnad till en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan på den nya lärarutbildningen – hur har ni värderat argumentationen från DEJA och RFSU?– Som det står i propositionen om den nya lärarutbildningen så kom det upp ett antal angelägna frågeställningar från remissinstanserna. Sex och samlevnad var ett, andra exempel är jämställdhet och hållbar utveckling. Men det hade lett till en väldig detajlreglering om man skulle räkna upp alla viktiga områden.– Man ska komma ihåg att det finns en bakgrund med kritik mot att många delar i den tidigare utbildningsvetenskapliga kärnan inte var relevant för alla lärargrupper. Ska man tolka det som att sex och samlevnad inte är relevant för alla lärare?– Det är inte lika relevant för alla lärargrupper. Vi har reglerat det särskilt för de lärargrupper där det är särskilt relevant. Därutöver får lärosätena göra en egen bedömning. Kursplanerna för grundskolan och ämnesplanerna för gymnasieskolan har idag fler skrivningar om genus, sexualitet och samlevnad än någonsin tidigare – hur ser du på risken att det bara blir tomma ord som inte går att leva upp till om inte lärarutbildningen mer målmedvetet matchas mot detta? – Det är precis som du säger starkt framlyft i planerna för skolan. Lärarutbildningen ska ta sin utgångspunkt i skolans läroplaner. Men man får väl ha viss respekt för att en del lärare upplever sex och samlevnad som svårt, just för att det är så värderingsbaserat. Text Anna DahlqvistBild Folkpartiet Fotnot: Den 15 april 2011 kontaktade Ottar utbildningsminister Jan Björklunds pressekreterare med en förfrågan om att få ställa några frågor till ministern om sex och samlevnad på den nya lärarutbildningen under kommande månad. Vi uppskattade tidsåtgången för intervjun till tjugo minuter. En dryg vecka senare fick vi besked om att Björklund var uppbokad fram till midsommar. Vi föreslog att han skulle svara på några frågor via mail. Kanske skulle det vara enklare? Vi blev uppmanade att skicka frågorna och gjorde det men efter ett par dagar visade det sig att inte heller mailen var en framkomlig väg. Ottar fortsätter söka Jan Björklund i den här frågan.

Läs mer

Läs mer på RFSU:s sajt om sexualundervisning.

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.