Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Var finns kondomerna?

Vet unga i Stockholms län var de kan hitta gratis kondomer? Det ska landstinget i Stockholm ta reda på i en ny undersökning.

RFSUs undersökning Kådiskollen från 2016 visade att färre unga använder kondom. Som en del av det förebyggande arbetet kring sexuell hälsa ska Stockholms läns landsting undersöka om unga vuxna i länet vet var de kan få tag på gratis kondomer.

Undersökningen görs på uppdrag av Lafa – enheten för sexualitet och hälsa, som en del i arbetet med att förbättra kommunikationen med unga vuxna om preventivmedel.

– Vi hoppas att kännedomen är god, men det har ju kommit fram att kondomanvändningen har minskat. Om undersökningen visar något annat får vi se över hur vi kan jobba politiskt med frågan, säger Ella Bohlin (KD) som är landstingsråd i Stockholm till Ottar.

Ella Bohlin uttrycker också oro över regeringens beslut att halvera budgeten för hiv-prevention. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) säger i en intervju med Sveriges radio att landstingen kommer att få höjda anslag och själva få ansvara för hur fördelningen av resurserna ser ut.

Natalie Högström, praktikant på Ottar

Fler artiklar

Intervju

»Lyssna på oss«

Leontine Olsbjörk kom till via donerade könsceller för 25 år sedan. Nu vill hon skapa samtal kring rätten till information.

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare

Oroande trender bland unga

Ottars chefredaktörer om resultatet i den senaste Ungdomsbarometern. Hur kommer attityder bland unga män att påverka sexualpolitiken i framtiden?