Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Var tionde svensk porrsurfar

Mer än 800 000 svenskar porrsurfar på internet. Sexindustrins organisation är komplex med många aktörer inblandade. Länksidorna som styr användarna till de webbsidor där porren och prostitutionen finns är viktiga. Det visar Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete och journalisten Peder Söderlind i boken Sexindustrin på nätet. Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden.

Internetbolagen och teleoperatörerna förknippas vanligen inte med porr. Men de är kanske de stora profitörerna genom uppkopplingsavgifter och annat. Tekniken är viktig för att kringgå de lagar som omgärdat pornografin. Porraktörerna både utnyttjar och driver på den tekniska utvecklingen. Nu kan i princip vem som helst producera och distribuera porr på nätet.

Nätporren har lett till nya spelregler för sexualiteten. Man kan tala om en normalisering av delar av sexualiteten som tidigare skedde mer i det fördolda eller var direkt förbjudna.

– Användarna kan testa och erfara olika sexuella inriktningar och uttryck parallellt, vilket leder till en mångfacetterad och mångsidig sexualitet, säger Sven-Axel Månsson.

Det negativa är att nätporren befäster en ojämlik och fördomsfull syn på sexualiteten, med kvinnan som objekt och mannen som subjekt.

– Det behövs ett stopp- och beläggläge och en diskussion om vart vi är på väg, säger Sven-Axel Månsson. Frågor om personlig integritet och hur olika friheter ska balanseras är viktiga. Friheten att tjäna pengar kontra friheten att använda nätet utan att bli invaderad av oönskad kommersiell porr.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2004)

Fler artiklar