Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Vem tar ansvar för abortfrågan?

Stat, kommun eller landsting, vem ska ha ansvar för att minska antalet oönskade graviditeter? Och – trots utredning med klara förslag – varför görs fortfarande inget? Socialdepartementet svarar.

Sverige har Västeuropas högsta aborttal, något som till exempel Kristina Gemzell, professor vid Karolinska institutets institution för kvinnors och barns hälsa, menar beror på bristande kunskaper i sexuell och reproduktiv hälsa. Gemzell är en av dem som efterlyser en statlig översyn – och ett statligt initiativ för att öka kunskapen kring aborter.

I senaste numret av tidningen Riksdag och departement säger dock socialminister Göran Hägglund att abort inte är statens ansvar: det är upp till kommuner och landsting att komma till rätta med de höga aborttalen. Hägglund själv har inte haft möjlighet att prata med Ottar Rapport, men hans politiskt sakkunnige – Joakim Pettersson – försöker reda ut vad socialministern egentligen menar.

Att staten inte har ansvar för aborter, vad menar socialdepartementet med det?
– Att de verksamheter som jobbar med, och har ansvar för, de här frågorna – till exempel ungdomsmottagningar och mödravårdscentraler – faller under kommunernas och landstingens regi. Staten kan inte gå in och detaljstyra deras verksamheter, det skulle bryta mot lagen.

Men har inte staten, och socialdepartementet, en opinionsbildande uppgift, en möjlighet att uppmana kommuner och landsting att till exempel genomföra de åtgärder som regeringens utredare kring SRHR-politiken, Anders Milton, presenterade redan 2009?
– Det kan man absolut göra. Men de här frågorna har tidigare varit folkhälsominister Maria Larssons (Kd) ansvar. Sedan den senaste regeringsförklaringen ligger de under socialdepartementet och det tycker vi är bra. Det finns en stor poäng i att frågor om abort får ingå i resten av folkhälsoarbetet.

››Staten kan inte gå in och detaljstyra deras verksamheter, det skulle bryta mot lagen.‹‹
Joakim Pettersson

– Vi håller just nu på med ett internt utvecklingsarbete som syftar till att se över hur vi på bästa sätt kan införliva sexuellt överförbara sjukdomar och abortförebyggande arbete i den hälsofrämjande primärvården, till exempel. Vi kan absolut göra mer än vi gjort tidigare i det arbetet.

När kommer ni presentera resultatet av utvecklingsarbetet?
– Vi har än så länge ingen tidsplan för det.

Kan man tänka sig en framtid där socialministern till exempel kräver obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarutbildningen, som preventiv åtgärd?
– Nej, det tror jag inte man kan se från socialdepartementets sida. Det är en fråga för utbildningsdepartementet, och skulle socialdepartementet uttala sig i den frågan skulle utbildningsministern nog bli irriterad.

Okej, men hur ställer ni er till obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning inom Kd?
– Det vågar jag inte uttala mig om, jag jobbar som sagt inte med utbildningsfrågor.

Text: Anna Hellgren
Bild: Maria Gullmark


Läs mer

Åsa Regnérs krönika ”Göran – när kommer handlingsplanen?”

Fler artiklar