Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

»Vuxna måste lära sig lyssna på unga«

Elza Dunkels får RFSU-priset 2020! Hon är internetforskaren som står på de ungas sida i debatten om skärmtid och nätanvändning. För 20 år sedan när hon påbörjade sin forskning var det få som engagerade sig för unga och nätet. Idag väcker frågorna starka känslor.

Hur känns det att få motta RFSU-priset?

Det är otroligt stort på så många plan, att ens nämnas i samma mening som Elise Ottesen-Jensen, det känns helt makalöst. Jag har ofta känt mig ganska ensam och utpekad i en debatt där organisationer och personer medvetet valt att misstolka det jag säger, så för mig visar det här priset att RFSU står på min sida.

Enligt motiveringen »bidrar Elza Dunkels med fakta i debatter som ofta är känslosamma«. Vilka debatter har du gått in i och varför är det viktigt att göra det?

De senaste två åren har det handlat mycket om porrfilter och att prata om att det inte går att filtrera bort, även om det finns en del tillverkare som påstår det. För riskerna när man gör det är att man även filtrerar bort andra ord och sidor som kan vara livsviktiga för unga, så som möjligheten att söka på könssjukdomar, graviditet eller sexualitet. Och vi kan inte förvänta oss att unga som till exempel är nyfikna på sin sexualitet också ska uppsöka skolans IT-tekniker och tala om att ordet trans eller gay är blockade.

»Att skuldbelägga den som tittat på porr funkar inte. Det unga däremot behöver är möjlighet att föra konstruktiva samtal om porr.«

Dessutom är unga minst lika bra som vuxna att skilja fiktion från verklighet på nätet, och att skuldbelägga den som tittat på porr funkar inte. Det unga däremot behöver är möjlighet att föra konstruktiva samtal om porr.

Elza Dunkels. Foto Kristina Alexanderson

Resurser borde därför läggas på att utbilda lärare att lyssna och prata med unga, inte på att införa porrfilter i skolan.

Hur ser du på framtiden, unga och nätet?

Jag tror att det här kommer bli vår tids nästa stora kamp. Vi värdesätter inte ungas kunskap eller känslor, och det borde vi göra. Framförallt när det kommer till den digitala utvecklingen där många har så mycket mer erfarenhet än vuxna att dela med sig av. Så fort jag gör intervjuer med unga börjar jag le, de är så kloka och har så många knep som samhället kunde dra nytta av. Istället för att peka på vad de ska och inte ska göra på nätet. Vuxna behöver lära sig se unga som egna aktörer och som en resurs, inte som potentiella förövare eller några som måste skyddas.

»Så fort jag gör intervjuer med unga börjar jag le, de är så kloka och har så många knep som samhället kunde dra nytta av.«

Hur tror du coronapandemin kommer att påverka ungas nätanvändning?

Jag tror vuxna kommer påverkas mycket mer, många unga har redan rutiner för att till exempel underhålla och bygga relationer via nätet. De är bra på att hålla sig uppdaterade på vad som händer, kan program och har strategier för dataanvändning. Beteenden eller tenedenser som är otroligt värdefulla i dessa tider.

Vad ligger i framför dig härnäst?

Jag jobbar just nu i två forskningsprojekt. Det ena fokuserar på yngre barns skärmanvändning, till exempel hur de tittar på »unboxing« av leksaker. Jag är också del av ett projekt som studerar strategier och förhållningssätt till näthat hos unga, gamers och influencers. Något de här grupperna har mångårig erfarenhet av, ofta mer än de politiker och journalister som nu lyfter upp det på agendan.

Text Isabel Lind

Bilder Roger Turesson, DN / Kristina Alexanderson

Motiveringen till årets RFSU-pristagare:

»I en tid då såväl politiska beslut som synen på sexualitet grundade sig på moralism och känsloargument kämpade Elise Ottesen-Jensen för allas rätt till kunskap om sin kropp, sexualitet och relationer som grundade sig på vetenskap, forskning och evidens. Hon drevs av en tillit till människans förmåga att med kunskap och information själv fatta centrala beslut om sitt liv, sin kropp och sin sexualitet. En central utgångspunkt i Ottars arbete var därför att samtal om sex och relationer måste utgå från varje individs behov och frågor.

Elza Dunkels bidrar, genom sin forskning och sitt vetenskapliga förhållningssätt, med viktig och välbehövlig kunskap om barn- och ungas relationsskapande på nätet. När debatten om unga och nätet allt för ofta utgår från vuxenvärldens oro står Elza Dunkels på de ungas sida. Hon lyfter konsekvent ungas egna behov, frågor och färdigheter, ungas rätt till digital kompetens och ungas möjligheter att själva vara förändringsaktörer. Som debattör bidrar hon med fakta i debatter som ofta är känslosamma. Hon står upp för forskningen och barns rättigheter, även när det blåser. Elza Dunkels har därför i sitt mångåriga forskningsarbete och sin roll som folkbildare tydligt arbetat i Ottars anda och bidragit till en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer.«

Läs mer om RFSU-priset och tidigare mottagare här!

Fler artiklar