Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Yngst i Spaniens regering

Bibiana Aído är Spaniens mest kritiserade minister, som tar stark ställning för fri abort och mot sexuellt våld. Ottar rapport har träffat Spaniens jämställdhetsminister.
– Vår politik förändrar många människors liv. Motståndet är stort just för att vi går så fort fram.

Spanien är ordförandeland i EU juni ut. Under ordförandeskapet har jämställdhetsministern hårt drivit frågan om en gemensam syn på hur man ska stoppa våld mot kvinnor i EU. Bibiana Aído är den spanska regeringens mest kritiserade minister. Den politiska oppositionen tycker att det blott tvååriga jämställdhetsdepartement är onödigt, och har lovat avskaffa det så fort de kommer till makten.

– Varje gång vi gör framsteg möter vi motstånd. Det handlar om rädslan för jämställdhet, som är lika gammal som strävan efter att uppnå den, säger Bibiana Aído.

››Våld mot kvinnor står på toppen av jämställdhetsdepartementets agenda.‹‹

För två år sedan tillträdde hon, då 31 år, som den yngste ministern någonsin i en spansk regering. På kort tid har Spanien lagstiftat om jämställdhet i arbetslivet, politisk representation och infört fri abort. För fem år sedan blev Spanien tredje land i Europa att tillåta samkönade äktenskap. Våld mot kvinnor står på toppen av jämställdhetsdepartementets agenda. I mars i år lanserades kampanjen ”ge kvinnomisshandlaren rött kort” för att ytterligare understryka samhällets ansvar att ta avstånd från våldet.

– Tidigare betraktades våld mot kvinnor som ett problem i ett förhållande och människor lade sig inte i. Tack vare mediernas och institutionernas arbete ökar medvetandet dag för dag. Det här är ett problem vi alla måste lösa tillsammans.

Ny lag om sexuella rättigheter i år
På toppmöten med andra jämställdhetsministrar inom EU möter Bibiana Aído samarbetsvilja. Hon har en framträdande roll under det pågående spanska ordförandeskapet. På hemmaplan råder turbulens kring den nya lag om sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som antogs den 24 februari i år och bland annat ger kvinnor rätt att göra abort till vecka 14. Ännu har lagen inte börjat gälla, den träder i kraft den 5 juli. I mars samlades tiotusentals människor i städer runt om i Spanien för att protestera mot lagen. En av de mest konservativa autonoma regionerna har hävdat att lagstiftningen strider mot konstitutionen och regionernas rätt till självbestämmande. Bibiana Aído är van att argumentera för lagen om SRHR och har ofta blivit citerad på uttalandet ”kyrkan bestämmer vad som är synd, inte vad som är ett brott”.

Ordförandelandet sätter dagordningen och beslutar vilka ämnen som ska tas upp, i samarbete med de två kommande ordförandeskapen, Belgien och Ungern. Spaniens ledord är innovation och jämställdhet (igualdad på spanska) och jämställdhetsministerns främsta prioritering är kampen mot det könsrelaterade våldet. Belgien ska fokusera på lönegapet och Ungern hitta vägar för att förena arbete och familj och privatliv.

››Vår styrka är att vi har rätt‹‹
Bibiana Aido förstod att hennes liv skulle förändras när hon tog på sig uppdraget som jämställdhetsminister. Hon säger att hon inspireras av de kvinnor som före henne, under betydligt kärvare omständigheter och utan vare sig erkännande eller tack, banat väg för dagens framsteg. Häromdagen blev hon uppmanad av en kvinna att inte bry sig om all kritik som serveras med morgonnyheterna varje dag – ”tänk på att jag lever tack vare er”.

– För mig uppväger det allt arbete, all kritik. Vår styrka är att vi har rätt, så när vi nu har nått ända hit kommer vi inte att stanna förrän vi uppnår verklig jämställdhet.

Kan jämställdhet gå för långt?
– Aldrig. Antingen är jämställdheten reell, eller så är det inte jämställdhet helt enkelt. Spanien har juridisk och formell jämställdhet, men vi måste gå hela vägen, och det är långt kvar tills vi nått dit. FN pratar om att det skulle ta 500 år att nå reell jämställdhet i den här takten. Självklart är vi inte beredda att vänta så länge.

– Vi har tagit viktiga steg. Arbetet fortsätter och man kan aldrig släppa garden. Visst är det betydelsefullt att Europa har placerat kampen mot våldet mot kvinnor i hjärtat av den politiska agendan. För att komma vidare krävs gemensamma åtaganden och en seriös analys av situationen.

Text: Jenny Rönngren


Läs mer

Yngst i regeringen

Läs om Spaniens nya abortlag (ur Ottar rapport maj 2010)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.