Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Abort

Aborthjältar!

De viger sina liv åt kampen för allas rätt att bestämma över sina egna kroppar, graviditet och liv. De bekämpar patriarkala, religiösa och traditionella strukturer. I Ottars Hall of fame samlar vi vardagshjältars berättelser om varför de brinner för abortfrågan.

Monica Roa

Vice President of Strategy and External Relations på Women’s Link Worldwide, en internationell organisation som kämpar för en värld som är jämställd i både teori och praktik.

Monica Roa
»När jag pluggade juridik läste jag ett beslut från Colombias författningsdomstol. Den citerade ett dekret från påven som meddelade att ett fullständigt abortförbud inte bröt mot grundlagen. Några år senare pluggade jag MR-juridik och läste mycket om andra länders abortlagstiftning. Då insåg jag att det var kvinnors rättigheter, vår rätt till liv, hälsa, integritet, autonomi och rätten att slippa diskriminering, som framför allt påverkades av en restriktiv abortlagstiftning.

Jag bestämde mig för att jag behövde ta den sidan av debatten till mitt land, att presentera alla argument för domstolen så att människor fick tänka själva och sedan fatta informerade beslut. När jag gjorde det träffade jag Martha Solay Gonzales. Hon var diagnostiserad med cancer, men förvägrades kemoterapi och abort. Hon dog ett år efter att författningsdomstolen erkände Colombias kvinnors rätt att avsluta en graviditet. Hon är ett tydligt exempel, inte bara på varför kampen är rationell, utan också varför den är grundläggande för oss som kräver rättvisa och jämlikhet.«

…………………………………………………………………..

Rebecca Gomperts

Läkare och grundare av organisationen Women on Waves, som kämpar för reproduktiv hälsa och tillgång till abort i länder med strikta abortlagar.

Rebecca Gmperts
»Som kvinna och som läkare vill jag göra vad jag kan göra för att förbättra livet för världens kvinnor. Jag är läkare och disputerade på Karolinska Institutet 2014. Tillgången till säker abort handlar om hälsa, social rättvisa och mänskliga rättigheter. Särskilt redan socialt utsatta kvinnor, som de som är fattiga och outbildade, tvingas utsätta sig själva för livsfarliga abortmetoder vilket leder till att 50 000 kvinnor varje år mister sina liv.

Medicinsk abort är en revolution, det är den säkraste medicinska processen som finns. Riskerna är ungefär lika stora som vid spontant missfall, alltså 100 gånger så små som vid barnafödsel. Forskning har visat att kvinnor själva kan utföra medicinsk abort hemma om graviditeten pågått i mindre än 12 veckor. Att säkerställa att alla kvinnor har tillgång till information och medicinsk abort är att rädda kvinnors liv.«

…………………………………………………………………..

Åsa Regnér

Barn, äldre- och jämställdhetsminister (S). Tidigare generalsekreterare för RFSU (2007-2011).

Åsa Regnér
»Aborträtten är en grundläggande del av jämställdhetstanken. Kvinnor och män ska ha rätt att bestämma över sin kropp och rätt till kroppslig integritet. Engagemanget för flickor och kvinnor har följt mig sen lång tid tillbaka. Min mamma och jag pratade om betydelsen av att kvinnor ska bestämma själva över studier, arbete och sin egen kropp. Jag insåg också då att mödradödligheten är en feministisk fråga. Osäkra aborter och mödradödlighet visar på kvinnors låga värde i samhället. Att kvinnor överlever aborter i Sverige beror på politisk vilja.«

…………………………………………………………………..

Kajsa Sundström.

Beskriver sig som kvinnoläkare och har arbetat i femtio år som gynekolog, forskare samt på socialstyrelsen under 1970-talet när Sveriges nuvarande abortlag antogs.

Kajsa Sundström

»Första gången jag kom i kontakt med illegala aborter var i slutet av 1940-talet då jag studerade till läkare i Stockholm. Jag ville bli gynekolog och fick den första praktiska utbildningen på kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset. Där lärde jag mig hur man behandlade kvinnor som kom in till akuten med riklig blödning som tecken på pågående missfall.

Läkaren som undervisade mig började förhöra kvinnan om vem som utfört abortförsöket. Det var viktigare att finna och straffa abortören än att hjälpa kvinnan med de svåra blödningarna. I dag skulle jag snarast kalla det att jag haft ett feministiskt perspektiv i vården vid abort. En inställning som bygger på de erfarenheter jag fick om underläkare på olika kvinnokliniker i Stockholm under 50-talet. De tidigare förbuden mot preventivmedel var då upphävda, och abort kunde man söka. Men aborterna var mest tänkta för »utsläpade mödrar« det vill säga kvinnor som fött många barn. Och det var alltid läkaren som bestämde om abortansökan skulle beviljas.

»Du som är ung och frisk blir en utmärkt mamma« sa doktorn till den förskrämda flickan som just fått sluta skolan och övergivits av sin fästman. Och än grymmare var beskedet till den »lösaktiga« flickan som fick tillstånd till abort vid sin första graviditet, med villkoret att hon steriliserades efter aborten.«

…………………………………………………………………..

Panmela Castro

Konstnär, 32 år. Född i Penha, en förort till Rio de Janeiro. Grundade år 2008 organisationen Rede Nami, som använder urban konst för att främja kvinnors rättigheter. 2011 utsågs hon av tidningen Newsweek, tillsammans med bland annat Hillary Clinton och Angelina Jolie, till en av världens mest inflytelserika kvinnor.

Panmela Castro

»Personligen kämpar jag för kvinnor och flickors rätt att ta makten över våra kroppar eftersom jag tror att varje kvinna kan vara fri och själv bestämma över sitt liv och sin kropp. Det är någonting som är grundläggande för vår livskvalitet. Först och främst hämtar jag min inspiration från hiphopkulturen, för i Brasilien är det där aktivister och minoriteter tillåts ta plats.«

…………………………………………………………………..

Läs hela Hall of Famen i papperstidningen, där kan du läsa även Marc Bygdeman, Malin Björk (V), Oriana López Uribe, Christina Zampas, Kristina Gemzell Danielsson, Jon O’Brien, Quazi Suraiya Sultana och Lena Lennerheds historier!

Detta är ett urval av de publicerade texterna i Aborthjältar. Läs många fler i papperstidningen!

Ottar går att beställa här!

Teckna en årsprenumeration och få en fin bokpremie!

Trevlig läsning!

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.