Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Abort

»Abortläkemedel kan bli en bristvara«

Hur drabbar Covid-19 tillgången till abort? Ottar talar med läkaren Rebecca Gomperts som grundat Women on waves. Om coronakrisens påverkan på aborträttigheter i världen och möjligheten att kunna göra en säker abort – laglig som olaglig.

Rebecca Gomperts är aborträttens envisa försvarare, läkaren och aktivisten som har vigt sitt liv åt att hjälpa oönskat gravida över hela världen att få tillgång till säker abort. Ofta med okonventionella metoder och kontroversiella sätt. Till sin hjälp har hon skepp, drönare, robotar och hundratals abortaktivister runtom i världen.

För Ottar berättar hon om backlash för aborträtten, och nya framsteg. Men först – om hur coronakrisen drabbar tillgången till säkra aborter.

Hur påverkas tillgången till abort och Women on waves arbete av coronakrisen?

– Vi jobbar vanligtvis med apotek i Indien som skickar ut medicinerna (bland annat abortpiller, reds anm) men eftersom de internationella flygplatserna i Indien är stängda nu så kan de inte skicka någonting. Inom Europa, framförallt i Polen där tillgången till abort är väldigt begränsad, kan vi fortfarande skriva ut läkemedlet misoprostol, som kvinnor kan hämta ut på de lokala apoteken. Och även om aborter som genomförs med endast misoprostol är mindre effektiva än kombinationen av läkemedlen mifepristone och misoprostol är det ändå en metod som rekommenderas av Världshälsoorgansationen WHO, och ett bra alternativ när vi inte har tillgång till mifepristone, säger Rebecca Gomperts.

– Women on waves har också sett en ökning av personer som kontaktar oss från länder där abort är lagligt men endast utförs på särskilda abortkliniker – många kvinnor kan inte längre ta sig till klinikerna. Å andra sidan ser länder som till exempel Storbritannien allvarligt på att tillgången på abort nu begränsas av coronakrisen och har börjar tillåta så kallade »telemedicinska«, där abortvård ges via telefon och pillren tas hemma. Och jag hoppas att flera länder följer deras exempel. Sverige skulle kunna vara en bra plats att göra telemedicinska aborter på också, menar Gomperts.

I Sverige bedöms läget kring tillgång till abort inte vara bristande. I dagsläget finns ingen kö till abortvården i Stockholm, den region som drabbats hårdare än många andra när det gäller fall av Covid-19 hittills. Den som vill kan få en abort inom en vecka och vårdgivarna uttrycker just nu inget behov av extra resurser för att hantera situationen och ge abortvård.

»Coronakrisen kan skapa enorm fattigdom, och det kommer att påverka kvinnors möjligheter att få tillgång till abort i alla länder där de måste betala för vården.«

Rebecca Gomperts vid ankomst med abortbåten till Portugal, 2009.

Vilka effekter kommer coronakrisen få för den globala abort-situationen, tror du?

– Det är svårt att uttala sig om eftersom vi inte vet hur länge det här kommer att pågå. Men ur ett längre perspektiv kan coronakrisen komma att skapa enorm fattigdom, och det kommer att påverka kvinnors möjligheter att få tillgång till abort i alla länder där de måste betala för vården – som till exempel USA, Österrike och Tyskland. Och självklart också i de länder där abort inte är lagligt, där ännu fler kvinnor inte kommer att ha tillgång ens till olagliga, men säkra och dyra, aborter, säger Rebecca Gomperts.

– Det blir också allt svårare att få tillgång till läkemedlen mifepristone och misoprostol eftersom de flesta tillverkarna och distributörerna finns i Indien, så de kan bli en bristvara.

Vilka strategier har Women on waves för att fortsätta arbetet genom pandemin?

– Vi håller oavbrutet på att lösa problem och tänja på vår förmåga att hitta läkemedel och logistiska lösningar. Vi kommer också att gå till domstol mot den nederländska regeringen för att de ska tillåta telemedicinska aborter i landet.

»Women on waves har blivit kända för sina enträgna och kontroversiella tillvägagångsätt att tillhandahålla abortpiller och hjälpa kvinnor i länder där abort är förbjudet.«

Rebecca Gomperts på abortskeppet. Bild Women on waves.

I år är det tjugo år sedan den holländska abortsrättsaktivisten Rebecca Gomperts startade organisation Women on waves, vars syfte är att förhindra osäkra aborter och erbjuda oönskat gravida kvinnor abortrådgivning, information om sexuell hälsa, och medicinsk abort med piller.

Women on waves har genomfört kampanjer i Portugal, Polen, Marocko, Irland, Mexiko, Guatemala och Nordirland, och har blivit kända för sina enträgna och kontroversiella tillvägagångsätt att tillhandahålla abortpiller och hjälpa kvinnor i länder där abort är förbjudet.

»Jag insåg att det var möjligt att erbjuda kvinnor laglig abort på en båt på internationellt vatten utanför deras länder, även om det rådde strikt abortförbud i själva landet.«

Allt började när den relativt nyexaminerade läkaren Rebecca Gomperts var med på Greenpeace aktivistbåt Rainbow Warrior och under sina resor i Latinamerika kom i kontakt med kvinnor som led av sviterna efter illegala, livsfarliga aborter.

– Det var så fruktansvärt att inse att kvinnor fortfarande inte får bestämma över sina egna kroppar, och att abort är en fråga som präglas av social orättvisa eftersom de är fattiga kvinnor utan kontakter och pengar som drabbas värst. Jag startade Women on Waves för att jag kände att jag måste göra någonting, och för att jag insåg att det var möjligt att erbjuda kvinnor laglig abort på en båt på internationellt vatten utanför deras länder, även om det rådde strikt abortförbud i själva landet, berättar Rebecca Gomperts.

»Gomperts har mötts av militärt motstånd, aggressiva folkliga protester och blivit kallad mördare av abortmotståndare.«

1999 startade hon Women on waves och insåg snart att detta skulle bli hennes livsuppgift. För trots att Gomperts har mötts av militärt motstånd, aggressiva folkliga protester och blivit kallad mördare av abortmotståndare, har hon enträget kämpat vidare.

Den senaste kampanjen med båt var i Guatemala 2017, dit Women on waves hade seglat med sitt skepp och försökte genomföra det vanliga schemat för deras båtkampanjer; lägga till i hamnen, hålla presskonferens, informera kvinnor om att det finns en telefonlinje dit de kan ringa för att få rådgivning och beställa tid för medicinsk abort, och sedan segla ut till internationellt vatten utanför hamnen för att ge de kvinnor som behöver en laglig, säker, medicinsk abort.

Rebecca Gomperts på abortskeppet. Bild Women on waves.

– Men det blev tvärstopp, så fort vi kom in på guatemaltekiskt vatten skickade regeringen militärbåtar på oss som övervakade vår båt dygnet runt. Efter fem dagar blev vi utslängda utan att ha kunnat genomföra någon abort, men eftersom vi alltid samarbetar med lokala kvinnoorganisationer lyckades vi mobilisera hela aborträttsrörelsen i Guatemala. Tillsammans bidrog vi till att abort kom upp på agendan och folk insåg att det inte bara är en kvinnofråga utan att det handlar om grundläggande rättigheter, säger Rebecca Gomperts.

Förutom att segla på internationellt vatten har Women on waves använt sig av drönare och robotar, som flugit inabortpiller till bland annat Nordirland och Polen från Holland. 2005 startade Rebecca Gomperts även systerorganisationen Women on web, som stöds av läkare, forskare och aktivister och jobbar med att informera om abort och sexuell hälsa, samt att skicka p-piller och abort-piller och ge stöd på nätet till de i behov.

»Rebecca Gomperts vill att abortvården i de länder där abort redan är lagligt ska bli en del av den vanliga hälso- och sjukvården.«

Drönare. Bild Women on web.

Rebecca Gomperts menar att det både sker stora bakslag och en positiv utveckling när det gäller aborträtten, framförallt i Europa.

– Det finns länder som de senaste åren har gjort abort lagligt, till exempel Irland och Portugal. Samtidigt har vi länder som Ungern och Polen där abortlagarna i stället har blivit mer restriktiva. Men också länder som Sverige, Holland, Norge och Tyskland, där abort är lagligt men där man inte avancerar och anpassar aborträtten efter de senaste vetenskapsrönen. Det finns så mycket aktuell forskning som talar för att de medicinska abortpillren borde kunna skrivas ut på recept och hämtas på ett vanligt apotek så att kvinnorna kan göra den medicinska aborten själva hemma. Ändå tvingas de fortsätta gå till speciella abortkliniker eller sjukhus för att göra en medicinsk abort, säger hon.

I framtiden vill Rebecca Gomperts, förutom att aborträtten borde bli global och att alla världens oönskat gravida får rätt till säkra och lagliga aborter, att abortvården i de länder där abort redan är lagligt ska kunna bli en del av den vanliga hälso- och sjukvården.

– I många europeiska länder idag finns det kristna, antiabort-partier som regeringar måste samarbeta med, och då är det svårt att få igenom lagändringar som skulle ge abort status som vanlig sjukvård. När det gäller abort finns det en tendens hos många människor att tänka mer känslomässigt och mindre rationellt, då är det svårt att påverka dem trots forskning och rationella argument. Sedan tror jag också att abortmotståndet handlar om att idén att samhället har rätt att kontrollera kvinnors kroppar fortfarande tyvärr är stark, säger Rebecca Gomperts.

Text Clara Lee Lundberg

Läs mer om Rebecca Gomperts och Women on waves/Women on web på Ottar:

Kvinnor fick abort med hjälp av drönare

Aborthjältar

Dokumentärfilmen Vessel kom 2014 (Skeppet, på svenska) och följer Women on waves och grundaren, läkaren Rebecca Gomperts. Den går att se bl a på Netflix.

Abortpirater

Women on waves grundare blir doktor i Stockholm

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.