Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Abortmetod – beror på var du bor

Medicinska aborter har flera fördelar. Men tillgången till behandlingsmetoden varierar beroende på var i landet du bor, visar RFSU:s Sverigebarometer. Klassens värsting är landstinget i Värmland.

Till och med graviditetsvecka nio görs omkring 90 procent av aborterna på medicinsk väg, och nylig medicinsk utveckling gör att de numera också kan göras till och med den tolfte veckan. Medicinsk abort innebär att kvinnan får hormontabletter som framkallar missfall. Därefter kan hon välja att slutföra behandlingen hemma eller på sjukhus.

Medicinska aborter har också flera fördelar. Förutom att kvinnor själva kan välja att vara i hemmet och också barnmorskor kan administrera aborten har medicinska aborter färre komplikationer än kirurgiska. Dessutom sparar de pengar.

»Förutom att kvinnor själva kan välja att vara i hemmet och också barnmorskor kan administrera aborten har medicinska aborter färre komplikationer än kirurgiska.«

Så hur kommer det sig att bara 70 procent av tonårsaborterna i Värmland är medicinska (mot riksgenomsnittet på 90,4 procent), och att motsvarande siffra för det totala antalet aborter är 74,5 procent?
Richard Lindgren, verksamhetschef vid kvinnokliniken på Centralsjukhuset i Karlstad, säger till Ottar.se att han är pinsamt medveten om statistiken.

– Vi har haft en vårdtradition där man förespråkat kirurgiska aborter som vi jobbar med att få bukt med. Målet är att nå samma siffror som resten av landet, självklart ska vi göra det.

»Vi har haft en vårdtradition där man förespråkat kirurgiska aborter som vi jobbar med att få bukt med.«

Richard Lindgren berättar att från och med 4 februari nästa år kommer landstinget att erbjuda medicinsk abort till och med den tolfte graviditetsveckan, och att från och med förra året tillåts tonåringar att göra medicinska aborter hemma – förutsatt att de har en vuxen närvarande.

– Förut har de unga varit tvungna att ligga inne om de skulle genomgå medicinsk abort. Vi har öppnat en ny mottagning i år, specifikt för vård av medicinska aborter.

Att låta barnmorskor sköta medicinska aborter är däremot inget Richard Lindgren förespråkar.

– Det är viktigt att det är doktorer som konstaterar graviditeten och som utför vården. Inte minst är det en utbildningsfråga, vi vill att våra doktorer ska ha den kompetensen.

»Kvinnor måste kunna välja metod själva, det är det allra viktigaste.«

I vissa andra landsting, som Jämtland och Kronoberg när det gäller tonårsaborter (100 procent vardera) och Kalmar och Jämtland för samtliga aborter innan vecka nio (99,1 respektive 99 procent), görs de tidiga aborterna nästan uteslutande på medicinsk väg.

Men trots att dessa aborter alltså har färre komplikationer än de kirurgiska anser Ingrid Frisk, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU och utbildad barnmorska, att de riktigt höga siffrorna inte nödvändigtvis alltid är positiva.

– Kvinnor måste kunna välja metod själva, det är det allra viktigaste. Efter till exempel en våldtäkt eller om kvinnan varit utsatt för sexualla övergrepp är detta särskilt angeläget.

Text: Anna Hellgren


Läs mer

RFSU:s Sverigebaromter 2012 (pdf)

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.