Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Abortmotståndare samlar en miljon namn i EU

Konservativa grupper vill strypa alla pengar som går till säkra aborter, de försöker samla in en miljon namn för att frågan ska lyftas i EU-kommissionen med EU:s nya medborgarinitiativ. Abort blir en alltmer brännande fråga, och anti-abortrörelsen professionaliseras.

I början av juni i år väckte den konservativa lobbyorganisationen European Dignity Watch (EDW) uppmärksamhet när de lanserade en rapport som »kartlade« hur EU-skattepengar finansierar aborter. European Dignity Watch är just nu inte ensamma om att ifrågasätta pengar i biståndet från EU som går till sexuell och reproduktiv hälsa. I Bryssel trängs allt fler professionella organisationer med abortmotstånd högt på agendan. Målet: att påverka politiken i allmänhet, och biståndet i synnerhet.

När EDW lanserade sin rapport för ledamöterna ur det konservativa EU-blocket EPP (där bland andra Moderaterna och Kristdemokraterna ingår) »glömde« de dock att berätta att den summa pengar de pratade om till största delen består av till exempel familjeplanering, mödravård och demokratiseringsarbete bland ungdomar.

Abortmotståndarna blir professionella

12-datta.JPG
Neil Datta (bilden) arbetar för EPF, European Parlamentary Forum for Development and Population (en EU-organisation för parlamentariker som engagerar sig för utvecklingsfrågor och SRHR-rättigheter), och håller i dagsläget på att ställa samman en rapport om de så kallade anti-choice-organisationerna i EU som kännetecknas av sitt abortmotstånd och – i de flesta fall – sina aversioner gentemot hbtq-rättigheter.

– De allra flesta är katolska. Det som kännetecknar de få protestantiska organisationerna är att de går mycket längre i sin tolkning av religion och rättigheter än mainstream-protestantismen. Lejonparten av de katolska organisationerna, även om det finns undantag, representerar Vatikanens syn på äktenskap, preventivmedel och aborter, säger Neil Datta.

»Anti-abortorganisationerna har professionaliserats de senaste åren. De har kontor och anställda i Bryssel, de är ackrediterade till EU-parlementet, ger ut rapporter och anordnar utbildningsprogram .«

Organisationerna har professionaliserats de senaste åren. De har kontor och anställda i Bryssel, de är ackrediterade till EU-parlementet, ger ut rapporter och anordnar utbildningsprogram för likasinnade journalister, kommunikatörer och parlamentariker. De får sina pengar från gräsrotssympatisörer, konservativa universitet och partier, men också från kristna högerorganisationer i USA.

Neil Datta berättar att abortmotståndarna ändrade strategi efter att Europaparlamentet hindrade nomineringen av den socialkonservative Rocco Buttiglione till EU-kommisssionen 2004 eftersom italienaren motsatt sig homosexualitet samt kvinnors och flyktingars rättigheter.

– Abortmotståndarna insåg att deras ståndpunkter inte var mainstream, och den professionalisering vi ser idag är reslutatet av deras lärdomar från 2004. Innan dess var de mycket mer löst organiserade, säger han.

Motståndet finns också inom parlamentet

Enligt Datta är det 10-15 stycken ledamöter som ägnar större delen av sin politiska energi till att arbeta mot aborter. De är inte många, men får stort inflytande genom det motstånd de reser varje gång någon uttalar sitt stöd för säkra aborter.

– Det finns många, många parlamentariker som anser att säkra aborter är en självklarhet, men som inte har det som sin huvudfråga. De tänker efter flera gånger innan de uttalar sig, om de gör det får de räkna med hårda påhopp och långvariga strider med den här gruppen, säger Neil Datta.

Han berättar att en av brittiska konservativa partiet Tory:s ledamöter är hårdför abortmotståndare, och dessutom talesperson för utvecklingsfrågor för hela sin partigrupp i parlamentet, ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister).

En miljon underskrifter mot säker abort

Anti-abortrörelsen har inte heller varit sen att utnyttja det faktum att det sedan april i år är möjligt att organisera så kallade medborgarinitiativ. Den eller de som lyckas samla in en miljon underskrifter från medborgare runt om i unionen får lägga fram sitt förslag till EU-kommissionen – som måste ta ställning till detsamma, offentligt.

»De här grupperna älskar att framställa sig själva i underläge.« Neil Datta

Ett av de allra första initiativ att få klartecken i maj i år är just ett upprop för att strypa alla EU-pengar till biståndsprojekt och organisationer som på något vis stöder säkra aborter. Förslaget är även mot all förstörelse av mänskliga embryon. I praktiken är det en krigsförklaring mot organisationer som RFSU och IPPF, paraplyorganisation för RFSU:s systerorganisationer runt om i världen. Inga svenska parlamentariker stöder uppropet, däremot står svenska anti-abortorganisationen Ja till Livet bakom det.

– Hur det än går när namnen är insamlade kommer detta att stärka anti-abort-rörelsen, deras internationella samarbeten fördjupas. Och vinner de kan de triumfera – om inte kan de peka på att de har en miljon människor bakom sig, och ändå lyssnar inte kommissionen på dem. De här grupperna älskar att framställa sig själva i underläge, säger Neil Datta.

»Jag är för att alla ska delta i debatten, oavsett åsikt. Men de här organisationerna gör det under falskt namn. ”Dignity” har blivit ett slags kodord för abortmotstånd.« Sophie in’t Veld

Konservativa förändrar spelplanen i EU

Den holländska EU-parlamentarikern Sophie in’t Veld, ledamot för socialliberala partiet D66 och aktiv för ett sekulärt EU, tror inte att kommissionen kommer att gå med på antiabortrörelsens krav.

– Men det är talande att detta är ett av de allra första medborgarinitiativen. Vi har en svår ekonomisk kris, och de konservativa tycker att abortförbud är den allra mest brännande frågan, säger hon.

Hon menar att människor måste vakna upp och inse att EU inte längre handlar om enbart kol, stål och tullfrihet, utan att det pågår en konservativ kamp för att förändra spelplanen när det kommer till sexuell och reproduktiva rättigheter och hälsa.

– Jag är för att alla ska delta i debatten, oavsett åsikt. Men de här organisationerna gör det under falskt namn. ”Dignity” har blivit ett slags kodord för abortmotstånd. Det måste finnas transparens även för dem.

Anna Hellgren

Bild Neil Datta: EPP


Läs mer

Länkar till fler artiklar om abortfrågan i EU:

http://www.www.ottar.se/artiklar/kyrkan-s-tter-k-ppar-i-hjulen

http://www.www.ottar.se/artiklar/inget-sex-i-eus-policy-f-r-bist-nd

http://www.www.ottar.se/artiklar/n-r-abort-blev-storpolitik

Ottar #3 2006 tema: Backlash Europa

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.