Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Abortmotståndare välkomna i Svenska kyrkan

De jämför aborter med Förintelsen och driver kampanj med hjälp av affischer på blodiga foster. Några dagar före söndagens kyrkoval kom en av de amerikanska anti-abortorganisationerna till Buråskyrkan i Göteborg. Men Svenska kyrkans officiella hållning är att stå bakom den svenska abortlagen.

Det var ungefär 25 personer som i tisdags kväll samlades i Buråskyrkan för att lyssna på Greg Cunningham från »The Centre for Bio-Ethical Reform« som har sin bas i Kalifornien.

– Vi upplåter kyrkans lokaler till abortförespråkare och abortmotståndare. I det här fallet hade Människorätt för ofödda hyrt in sig, säger Mats Enander, präst i Buråskyrkan som tillhör Svenska kyrkan.

»The Centre for Bio-Ethical Reform« fungerar som moderorganisation till den svenska anti-abortorganisationen »Människorätt för ofödda«, MRO. Båda organisationerna jämför abort med Förintelsen och andra folkmord. Bilder och filmer från aborter är en del av lobbyarbetet. Kampanjer bedrivs med hjälp av bilar som täckts med affischer av blodiga foster. Greg Cunningham talar om »slaktade barn«. Det är retorik och metoder som är vanliga inom anti-abortrörelsen i USA, men mer sällsynta i Sverige. Ottar ringde upp Mats Enander, präst i Svenska kyrkan och aktiv abortmotståndare.

Ser du några problem med att ge plats åt en organisation som jämför abort med Förintelsen i Svenska kyrkans lokaler?

Frågan är om det handlar om människor eller inte. Om 38 000 människor dödas mot sin vilja varje år är det en skandal, säger Mats Enander.

Han hänvisar till den abortstatistik som i Sverige ligger mellan 35 000 och 40 000 genomförda aborter per år, av vilka över nittio procent utförs före graviditetsvecka nio. Mats Enander poängterar också att han själv inte vill göra jämförelsen med Förintelsen.

Svenska kyrkans kyrkosekreterare Cristina Grenholm, som ansvarar för att samordna det teologiska arbetet på nationell nivå, får samma fråga; om hur hon ser på jämförelsen med Förintelsen?

– Den här typen av associativa argument tycker jag inte man ska använda. De kan givetvis göra allvarlig skada. I de här situationerna är det viktigt att värna kvinnan, säger Grenholm som också är nominerad i valet till ny ärkebiskop.

»Vi som stödjer legala aborter måste vara tydliga med det och bjuda motstånd i debatten.«

Cristina Grenholm, nominerad till ärkebiskop i Kyrkovalet

Hon konstaterar samtidigt att Svenska kyrkan inte har några bindande gemensamma etiska ståndpunkter kring abortfrågan. Inom kyrkan huserar både aborträttsförespråkare och abortmotståndare – men majoriteten stödjer Sveriges abortlag och det är också den officiella hållningen:

– Så länge det finns oönskade graviditeter bör det finnas legal abort. Det finns starka officiella uttalanden kring detta. Vi som stödjer legala aborter måste vara tydliga med det och bjuda motstånd i debatten.

Mats Enander från Buråskyrkan står på andra sidan, en av dem som inte stödjer den svenska lagen om fri abort.

– Jag har inte funderat på i detalj på hur en ny lag skulle se ut. Men jag tycker definitivt inte att det är okej med abort upp till vecka arton, att fullt livsdugliga barn bara kan få försvinna, säger han.

Dock formuleras den svenska abortlagen utifrån just livsduglighet, om ett foster bedöms som livsdugligt är det under alla omständigheter förbjudet med abort enligt lagen. Gränsen för hur sent i graviditeten abort får göras flyttas i takt med medicinska framgångar som gör det möjligt att rädda för tidigt födda barn, idag går den vid vecka 22.

Vid kyrkomötet 2002 avslogs en motion om att ta avstånd från abort. I avslaget stod bland annat att: »Det är angeläget att kvinnor ges stöd att fatta det beslut som framstår som det rätta för den enskilda kvinnan i hennes speciella situation. För vissa kvinnor innebär detta att välja att genomgå abort«.

Hur väl rimmar det med att ge plats åt en organisation som talar om »slaktade barn«?

När det gäller vad enskilda präster säger och gör så är det en fråga för biskopen i stiftet, säger Cristina Grenholm och fortsätter: Man kan ha olika uppfattningar, men det är inte lämpligt att uttrycka sig hur som helst.

Anna Dahlqvist

*Ottar har sökt Per Eckerdal, biskop i Göteborg, men han är på semester och har inte möjlighet att ställa upp på en intervju.

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.